*Nettavisen* Nyheter.

Sier nei til bankoppkjøp

Kredittilsynet har i dag konkludert med at Finansdepartementet bør avslå Sparebank Møres overtagelse av den lokale sparebanken Tingvoll Sparebank

19.05.08 00:17

Det går frem av en pressemelding fra Kredittilsynet etter styremøtet mandag denne uken i tilsynet.Sparebank Møre har ønsket å overta aktiva og passiva fra Tingvoll Sparebank, som avvikler sin bankvirksomhet. I søknaden står det videre at det søkes om tillatelse til å opprette "Tingvoll Sparebankstiftelse", som skal motta et vederlag på til sammen 120 millioner kroner fra Sparebanken Møre.- Dette er en ny modell ved overdragelse av sparebanker, og Kredittilsynet mener at behandlingen av saken vil ha betydning utover de to søkerbankene. Kredittilsynet antar at det også i framtiden vil være behov for strukturendringer i sparebanksektoren, men kan ikke se at det i dag er hjemmel for at en sparebank på denne måten kan kjøpe en annen sparebank slik det forutsettes i avtalen mellom de to bankene. Kredittilsynet har ment at mulighetene for strukturendringer er til stede innenfor dagens lovgivning, og har for sin del foreløpig ikke sett behov for endringer i loven, heter det i kredittilsynets begrunnelse for avslag.Kredittilsynet legger til grunn at lovgivningen om sparebanker ikke åpner for andre løsninger enn sammenslutning, avvikling eller omdanning slik dette er regulert i sparebankloven § 47 og finansieringsvirksomhetsloven § 2-18 flg.Avtalen mellom Tingvoll Sparebank og Sparebanken Møre er etter Kredittilsynets oppfatning en hybrid som inneholder elementer av både sammenslutning, avvikling og omdanning i en og samme modell.- Kredittilsynet mener det innenfor dagens lovgivning ikke vil være mulig å tillate sammenslutningen på de vilkårene som søkerne ønsker, og at sparebankloven i så fall må endres for at søknaden skal kunne godkjennes, heter det i pressemeldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.