Det var den forrige helseministeren Bjarne Håkon Hanssen (Ap) som skapte sjokkbølger i Helse-Norge da han åpnet opp for muligheten til å bruke heroinassistert behandling som en del av opplegget i rusavvenningen.

Hanssen dro blant annet på studietur til Sveits i fjor, landet som har vist til gode resultater på dette feltet.

- Ikke veien å gå

Siden den gang er det Anne-Grete Strøm-Erichsen som er blitt landets helseminister, og bergenseren er ikke like positiv til forslaget som sin trønderske forgjenger. Det forteller hun når BA spør henne om hennes meninger på feltet.

- Vi har nedsatt et utvalg som skal se på tilbudet til de tyngste rusmisbrukerne.

- Hva med behandling med heroin?

- Heroin? Det er nok ikke veien å gå. Jeg er langt fra å gå for et slikt tilbud. Jeg er mye mer opptatt av å styrke dagens behandlingstilbud.

Strøm-Erichsen påpeker at hun før jul tok vekk aldersbestemmelsen på Legemiddelassistert behandling (LAR).

Helseministeren påpeker at hun ikke har snakket med sin forgjenger om denne saken. Uttalelsene hans har hun kun lest i avisene. Hun er derimot sterk i troen på hva hun mener må til på rusbehandlingsfeltet.

- Når det gjelder gratis heroin kan jeg aldri tenke meg at jeg blir...

- Den som innfører det?

- Nei, det blir nok ikke det.

Mange tilbud

I går var Strøm- Erichsen på besøk i Bergen for å lære av hva som gjøres på rusbehandlingsfeltet, samt høre på hvilke behov de har.

I tillegg til politiske samtaler fikk hun høre innlegg fra sentrale aktører innen rusomsorgen som blant andre Helse Bergen, Bergensklinikkene, Albatrossen Ettervernssenter og Utekontakten.

- Det er utrolig mange tilbud i Bergen. Men spørsmålet vi må stille oss er hvordan de treffer brukerne, og hvordan de ulike instansene kan jobbe bedre sammen. Samhandling er en viktig ting, sier helseministeren.

Flere nyheter fra Bergen og Vestlandet finner du her.