Komiteen behandlet torsdag et forslag fra opposisjonspartiene om å innlemme alle småkraftverk bygget etter 1. januar 2004 i ordningen med grønne sertifikater. Men 160 småkraftverk får ikke bli med på ordningen, skriver Nationen.

Både opposisjonspartiene på Stortinget og de berørte småkraftverkene karakteriserer det som et løftebrudd at de rødgrønne partiene torsdag nedstemte forslaget fra opposisjonen. Senterpartiet tapte saken i regjering og går med på å stenge ute de 160 kraftverkene.

Saken er imidlertid ikke helt avklart ennå. 3. juni skal den debatteres i Stortinget. Det ser opposisjonspartiene fram til.

Grønne sertifikater er en finansieringsordning for subsidiert utbygging av fornybare energiformer. (©NTB)