Torsdag behandlet styret ved NTNU forslaget om akademisk og kulturell boikott av Israel.

Universitetsstyret vedtok å avvise forslaget om boikott av Israel. Vedtaket var enstemmig og i tråd med rektors innstilling, heter det i en pressemelding.

- Som akademisk institusjon er det NTNUs oppgave å stimulere til studier av årsakene til konflikten mellom Israel og palestinerne og hvordan den kan løses. Da er universitetet avhengig av å kunne samarbeide også med israelske akademikere, og høre deres syn på konflikten, mente styret.

De understreket behovet for åpne linjer, også mellom forskere ved NTNU og akademiske institusjoner i Israel.

Oppfordringen om boikott var et opprop fra en gruppe ansatte ved NTNU og HiST. De oppfordret institusjonene om å innføre en kulturell og akademisk boikott av Israel. Begrunnelsen var å legge et internasjonalt press på Israel om å starte forhandlinger med folkevalgte palestinske myndigheter og det internasjonale samfunnet. I tillegg få slutt på det palestinske folkets lidelser under okkupasjonen.

Oppropet ble referert i en muntlig orientering fra rektor til i forrige styremøte, og styret ba da om å få saken forelagt til realitetsbehandling i neste møte. Nå har styret fattet sitt vedtak.