*Nettavisen* Nyheter.

Sier nei til kreftmedisin som kan forlenge livet med 5 - 14 måneder

REAGERER: Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen reagerer kraftig på at helsetoppene sier nei til to nye kreftmedisiner som kan forlenge livet til pasientene. Foto: Ann Kristin Engebakken (Kreftforeningen)

Koster fra 1,4 til 2,1 millioner per leveår.

22.10.14 14:30

Kreftmedisinen kan forlenge livet til pasientene med opptil 14 måneder, men helsetoppene sier nei.

Mandag sa toppsjefene i helseforetakene nei til å innføre kreftmedisinene Arzerra og Kadcyla, to legemidler som kan forlenge livet til kreftpasienter.

- Vi har fått i oppgave å prioritere hva vi skal bruke våre helsekroner til. Det er en krevende, men nødvendig oppgave som vi må gjøre, forklarte Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord og leder for Beslutningsforum for nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Forumet, der alle helsedirektørene sitter, mener at legemidlene er for dyre.

- Beklagelig at Norge venter
Kreftforeningen reagerer imidlertid sterkt på avgjørelsen fra helsetoppene.

- Det er svært beklagelig at Norge venter med å tilby faglig godkjente medisiner som denne, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen til Nettavisen.

Ryel går hardt ut mot myndighetene, som hun mener er en sinke når det gjelder kreftmedisin.

- Det er ikke slik at Norge har strukket seg veldig langt når det gjelder bruk av kreftmedisiner. Vi er langt fra best i klassen. Det er ikke kreftmedisin som velter helsebudsjettene i Norge, vi bruker litt over en halv prosent av sykehusbudsjettene til kreftmedisin, sier hun.

Legemiddelet Arzerra brukes av pasienter med kronisk lymfatisk leukemi, hvor andre medisiner ikke virker. Kadcyla er for pasienter med brystkreft som har spredt seg eller ikke kan opereres.

Les også: Kreftmedisin kan forlenge livet med ti år

Flere måneder forlenget levetid
Statens legemiddelverk har vurdert legemidlene for forumet.

De har beregnet at pasienter som får Arzerra, sansynligvis kan oppnå mellom 5-6 måneder forlenget levetid.

I de «beste» tilfellene kan levetiden bli forlenget fra 8 til 13,9 måneder.

I sin rapport skriver de også at det er snakk om lite antall pasienter (3-20), som kan være aktuelle for behandling med legemiddelet hvert år.

Legemiddelverket har i tillegg vurdert om kostnadene for legemiddelet står i «rimelig forhold til nytten behandlingen gir».

Analysen viser at kostnaden per vunnet leveår ved bruk av Arzerra, er 2,1 millioner kroner.

- Dette er høyere enn det som vanligvis regnes for kostnadseffektiv behandling, står det i rapporten.

Klikk på bildet for å forstørre.

DYRT: De ny kreftmedisinene koster for mye, mener helsetoppene. Foto: Scanpix (SCANPIX)

Koster 1,4 mill. per leveår
Legemiddelet Kadcyla er også et nytt legemiddel, og Statens legemiddelverk skriver i sine vurdering at det er om lag 100 pasienter som årlig er aktuelle for behandling med legemiddelet.

De viser til en studie som har beregnet at behandling med medisinen kan forlenge overlevelsen med 5,8 måneder (median).

Analysen viser at kostnaden per vunnet leveår ved bruk av Kadcyla, er 1,4 millioner kroner, noe som også er er høyere enn det som regnes som kostnadseffektiv behandling, skriver legemiddelverket.

- Budsjett kan ikke avgjøre
Samtidig har forumet bestemt at man skal fortsette å bruke legemiddelet Ipilimumab, som brukes som livsforlengende behandling mot føflekkreft.

Denne medisinen har hittil vært finansiert av ekstra penger fra Helsedepartementet i forbindelse med en studie, men sykehusene skal heretter selv betale for nye pasienter.

Dette reagerer også Ryel på.

- Det kan ikke være slik at det er det enkelte helseforetak sitt budsjett som avgjør hvorvidt pasienten får den kreftmedisin som behandlende lege mener pasienten skal ha. Det ligger bestandig prioriteringer til grunn, både medisinsk faglige og økonomisk, men det må alltid være de medisinskfaglige som veier tyngst, sier hun til Nettavisen.

Les også: Eksperter snur om kreftmedisin
Les også: Norge bruker mindre på kreftmedisin

- Lik tilgang til den beste medisinen
Generalsekretæren i Kreftforeningen mener det er viktig at alle får lik tilgang til kreftmedisinene.

- Kreftforeningen er opptatt av at det skal være lik tilgang på den beste medisinen, uavhengig av hvor du bor eller hvilket sykehus du tilhører, sier Ryel.

Hun viser også til et annet legemiddel som kan brukes mot brystkreft, Perjeta, som har god virkning på kreftpasienter.

- At kvinner i gjennomsnitt lever over 16 måneder lengre med Perjeta som del av behandlingen enn tidligere antatt, er svært gledelig, sier hun.

Heller ikke dette legemiddelet brukes i Norge.

Perjeta var også tema i mandagens møte i Beslutningsforum, men forumet tok ingen beslutning. De ba Statens legemiddelverk vurdere pris og effekt på nytt før de skal ta sin endelige avgjørelse.

- Et eget fond for kreftmedisin
Ryel påpeker at de gjentatte ganger har rådet myndighetene til å vurdere et eget fond til finansiering av nye kreftlegemidler.

- I England er det såkalte Cancer Drug Fund UK opprettet for å finansiere legemidler som ennå ikke er godkjent til allmenn bruk. Det er en buffer som skal sikre pasienter som kan ha effekt av en behandling med dette alternativet, sier hun, og legger til:

- En lignende midlertidig finansieringsmodell må sees nærmere på når regjeringen nå skal skrive den nye legemiddelmeldingen, sier Ryel.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.