Aasrud sier nei til flere forsøk med sekstimersdag etter å ha evaluert et forsøk med redusert arbeidstid.

- Vi har mye kunnskap nå, og dette forsøket viser at sekstimersdagen ikke er det virkemidlet som er viktigst for å få arbeidstakere til å stå lengre i jobb. Da får vi ta med oss den erfaringen og lete etter andre tiltak som bidrar til det, sier Aasrud til NRK.

Sekstimersdag har vært en hjertesak for SV. I regjeringserklæringen fikk de gjennomslag for at det skulle legges til rette for forsøk i det offentlige, men nå mener altså ministeren at de har gjort nok.

- Positivt for trivsel
En fersk evaluering av forsøksprosjektet med sekstimersdag, viser at ordningen kan bidra til å utsette pensjonsalderen.

- Redusert arbeidstid kan få eldre arbeidstagere til å pensjonere seg senere, men det har primært en positiv effekt på trivsel og helse. Dette er de viktigste funnene i et forsøk Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har gjennomført, skriver fornyingsdepartementet i en pressemelding.

Forsøket som har pågått over to år, og skulle finne ut av om 80 prosent arbeidstid med opprettholdelse av full lønn, fører til at eldre arbeidstakere står lenger i arbeid.

Les også: Krangler om sekstimersdag
Les også: - Sekstimersdag er urealistisk

- Vil tilbake i full jobb
277 arbeidstakere over 62 år i Vegvesenet, Skatteetaten, fylkesmannsembetene samt prester i to bispedømmer har deltatt i forsøket.

- Forsøket viser også at de fleste deltakerne ville ha jobbet 100 prosent hvis de ikke hadde vært en del av forsøket, og mange har gått tilbake til 100 prosent jobb etter at forsøket ble avsluttet, står det i pressemeldingen.

- Dermed er den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av redusert arbeidstid for denne gruppen isolert sett negativ. Dette kommer av at forsøket ble gjennomført blant arbeidstakere som i utgangspunktet hadde høy sysselsetting, og der mange arbeidet til de var 65-67 år, står det videre.

- Sier noe om arbeidsglede
Aasrud er glad for at svært mange forsøksdeltakere valgte å fortsette i full jobb etter at forsøket ble avsluttet.

- Det sier noe om arbeidsglede og arbeidsevne i modne år som det er viktig å ha med seg i utformingen av nye seniorpolitiske tiltak, uttaler hun i pressemeldingen.

Hun mener forsøket har vært viktig.

- Forsøket har vært viktig for å få en bedre oversikt over hvordan arbeidstidsreduksjoner egentlig virker. Nå vet vi mer. Men i dagens situasjon, finner hun det ikke forsvarlig å sette i gang med større politiske tiltak eller nye forsøk med redusert arbeidstid i regi av FAD, sier Aasrud.