Våren 2021 skal, hvis alt går etter planen, den flunkende nye «Kunstsiloen» åpne dørene i Kristiansand. Bygget, som tidligere har blitt brukt til korn, skal få nye oppgaver – nemlig å huse kunst. Men veien dit har vist seg brokete og lang.

Det har lenge stormet rundt siloen. Debatten har vært preget av beskyldninger om inhabilitet og vennskap mellom politikere og kulturtopper.

Totalt har det nye museumsbygget en kostnadsramme på over 600 millioner kroner, der Kristiansand kommune, fylkeskommunen, Nicolai Tangen og staten har spyttet inn penger.

Museumsprosjektet faller under Sørlandet kunstmuseum (SKMU), og nå viser det seg at de storslåtte museums-byggeplanene, får konsekvenser for SKMU sine ansatte og deres museumstilbud – på grunn av budsjettsprekk og forsinkelser.

– Veldig leit

Kommunedirektøren i Kristiansand sa i fjor at det må 8,4 millioner kroner på bordet for at SKMU kan drifte på normalt vis. Men innstillingen ble ikke tatt til følge under budsjettbehandlingen i Kristiansand bystyre i desember, rapporterer Fædrelandsvennen. SKMU fikk heller ikke økt driftsstøtte for 2022 fra staten.

– At dette rammer publikum og flere av våre medarbeidere, synes jeg er veldig leit og helt i strid med utviklingsbehovene vi har i forberedelsene til Kunstsilo, sier direktør ved Sørlandet kunstmuseum Reidar Fuglestad i en pressemelding FVN har fått tilsendt mandag ettermiddag.

Ifølge FVN trenger SKMU minst 4,5 millioner kroner ekstra til driftsbudsjettet sitt, for at staben og åpningstidene skulle forblitt uendret.

Han sier rehabilitering av den bevaringsverdige siloen har bydd på utfordringer, noe som har medført både kostnadsoverskridelser og tidsforsinkelser.

– Tidsforsinkelsene medfører at vi får ekstrakostnader, ikke reduksjoner. Bystyret i Kristiansand ser ikke ut til å ville ta dette innover seg og derfor må vi gå til svært lite ønskede tiltak som påvirker selve driften av museet, sier Fuglestad videre.

Oljefondsjef er «Kunstsilo»-pådriver

Sittende oljefondssjef, Nicolai Tangen har siden kunstsiloprosjektets start vært en aktiv pådriver.

Tangen er kjent for å være svært opptatt av kunst og «Kunstsiloen» skal huse hans egen private samling, på over 1000 verker, med verdifull kunst.

Les også: Skjebnemøte for omstridt Kunstsilo: Dobler offentlig støtte etter diger budsjettsprekk

Demokratene gjorde brakvalg

Et av partiene som i Kristiansand har skodd seg på kunstsilo-tumultene er Demokratene. De lovet ved kommunevalget i 2019 at de ville jobbe for at kommunen ikke skulle gi mer penger til kunstsilo-prosjektet.

Partiet gjorde et brakvalg, og fikk 13,4 prosent av stemmene ved kommunevalget, noe som sikret dem ti plasser i bystyret.