Torsdag formiddag kom Spesialenheten med konklusjonen sin om at de henlegger sak mot Agder politidistrikt og tidligere kriminalsjef Arne Pedersen. Bakgrunnen for etterforskningen er at Jan Helge Andersen i 2009 ble anmeldt for å ha voldtatt en person.

Klomsæt var Kristiansens forsvarsadvokat fra april 2008 til mai 2012, og han tenner på alle plugger når Nettavisen tar kontakt.

– Det er skammelig, men det er ikke overraskende. Det bare bekrefter at tilliten er svært lav for min del. Jeg mener det er ubegripelig og krenkende. Det har også økonomiske konsekvenser for meg. Det er åpenbart for meg at hvis dette var kjent, ville det ha gitt en gjenåpning i 2010. Dette er bare en fortsettelse av alle skandaler som Viggo Kristiansen har blitt utsatt for. Det er et offentlig kontrollorgan som svikter Viggo Kristiansen.

Og han legger til:

– Dette skal ikke gå an. Her mener Spesialenheten at Agder-politiet skal unnslippe straff, selv om de har holdt tilbake skjult informasjon. Dette får ytterligere konsekvenser for Kristiansen. Det er alvorlig, sier advokaten.

Fikk aldri opplysninger om anmeldelsen

Den påståtte voldtekten skulle ha funnet sted da han var mindreårig, altså flere år før drapene i Baneheia i 2000. Saken ble henlagt fordi politidistriktet mente at Andersen måtte være under den kriminelle lavalder, og da Viggo Kristiansens søknad om gjenopptakelse ble behandlet mellom 2017 og 2021, opplyste ikke politiet i Agder om anmeldelsen mot Andersen.

«Etterforskingsmaterialet ga ikke Spesialenheten grunnlag for å konkludere med at det var begått straffbare tjenestefeil. Det er etter Spesialenhetens syn ikke grunnlag for påstand om at Arne Pedersen bevisst eller ved grov uaktsomhet unnlot å bringe opplysningene om 2009-saken videre, eller for at det ble gitt uriktige opplysninger fra politiets side. For hans del ble forholdet henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.», er noe av det som står å lese i en pressemelding fra Spesialenheten.

Her kan du lese mer om Baneheia-saken.

Og henleggelsen mot Agder politidistrikt blir blant annet begrunnet på følgende måte:

«Etterforskingen ga holdepunkter for å konstatere at rutinene ikke var hensiktsmessige, men at det ikke var andre omstendigheter som tilsa at politidistriktet eller andre tjenestepersoner hadde begått straffbare tjenestefeil».

Nettavisen har tatt kontakt med Arne Pedersen, men han har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Kommer til å klage

Klomsæt forteller også at han ikke vil sitte stille i båten.

– Jeg har anmeldt dette selv til Spesialenheten, så jeg skal benytte meg av klagemuligheten min til Riksadvokaten, fastslår han.

Klomsæt leverte selv en anmeldelse mot Agder politidistrikt, fire måneder etter at saken allerede var under etterforskning av Spesialenheten.

Les mer her: Viggo Kristiansens tidligere forsvarer har anmeldt Agder politidistrikt

Viggo Kristiansens nåværende forsvarer, Arvid Sjødin, ønsker også å klage på avgjørelsen fra Spesialenheten.

– Så sant det er klagerett, noe jeg tror det er, så vil vi klage på det, sier Sjødin til NRK.

Agder politidistrikt på sin side sier de vil gå grundig gjennom avgjørelsen.

– Spesialenheten for politisaker har i dag konkludert med at det ikke er grunnlag for straffansvar, verken for enkeltpersoner eller Agder politidistrikt, i behandlingen av den såkalte 2009-saken. Vi har sett fram til å få en avgjørelse i saken. Vi tar Spesialenhetens avgjørelse om at det ikke er grunnlag for straffansvar, verken for enkeltpersoner eller Agder politidistrikt, til etterretning, sier politimester Kjerstin Askholt i en pressemelding på politiets hjemmeside.

Klomsæt gjestet Nettavisen samme dag som Riksadvokaten offentliggjorde innstillingen om frifinnelse for Viggo Kristiansen. Da sa han blant annet følgende: