Gå til sidens hovedinnhold

Sikrer skoleveiene

Trygg Trafikk jobber med å sikre skoleveiene. En undersøkelse viser at halvparten av alle barn i skolen er redd sin egen skolevei.

Oslo: En undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at 32 prosent av skolebarn sier skoleveien er farlig noen steder, mens 17 prosent mener at veien er farlig hele eller mesteparten av veien. 7566 elever ved 165 skoler over hele landet har deltatt i undersøkelsen.
- Det er helt håpløst at barn skal være redde når de går til skolen. At en skolevei er farlig ett eller to steder, er nok til at barna blir redde, sier fagsjef Kristin Eli Strømm i Trygg Trafikk til vg.no.

Økt trafikkfare

For å sikre skoleveiene påpeker Trygg Trafikk at foreldre som kjører barna til skolene fører til uoversiktlige og farlige situasjoner i forbindelse med stans, rygging og snuing. Noe som medfører økt trafikkfare for de som ferdes til og fra skolen.
Trygg Trafikk foreslår at problemet kan reduserers ved at foreldre slår seg sammen og kjører hverandres barn når det er mulig.
Brosjyren Sikrere skoleveg tar for seg sentrale lover, krav til skoleveien og aktuelle trafikksikkerhetstiltak. Hvis for eksempel fartsgrensen er satt til 40 km/t, bør veien ha fartsdempende tiltak. Dersom en førsteklassing skal krysse veien alene på strekninger med 50 eller 60 km/t, må det være signalregulerte overgangssteder, og disse må være belyst etter forskriftene.
Videre bør veien være slik at det er vanskelig for barna å bevege seg brått ut i kjørebanen.
Hvis man ønsker fysiske forbedringer på skoleveien eller mener at barna trenger tilsyn og hjelp på veien, er det lurt å ta opp saken gjennom FAU og skolens samarbeidsutvalg.
Kilde: Trygg Trafikk

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?