Aftenposten profilerer Lan Marie Berg og 90 tiltak som skal sikre skoleveiene i Oslo. Overskriften øverst på forsiden er dyster:

«Småbarnsforeldre sitter med hjertet i halsen fordi de ikke føler at skoleveien er trygg.»

Lovordene hagler inn fra Trygg Trafikk, FAU og foreldre. 40 millioner kroner vil det koste Oslo kommune å gjennomføre tiltakene.

Les også: Vil redusere biltrafikk og reklame rundt Oslo-skolene

For å legge godviljen til kan man nok anta at de aller fleste av tiltakene er verdt pengene. Sikkerhet på veiene i Norge er relativt dårlig, så det kan sjeldent skade å investere mer i sikrere løsninger på veiene.

Mikrofonstativet Aftenposten

Det jeg derimot er skeptisk til, er at byråd Berg og Aftenpostens mikrofonstativ hausser opp hvor farlig det er for barn å ferdes til skolen til fots.

Ikke en eneste gang utfordrer journalist Wasim Riaz og Aftenpostens redaksjon denne angivelige frykten som småbarnsforeldrene i Oslo går med. Bør de være redde for barna sine? er det ingen som tør å spørre.

Slik har det nå blitt i mediene, at man anses som ufin og ugrei dersom man konfronterer folks frykt for det ene og andre, om man forsøker å reflektere litt om frykten står seg i forhold til faktaene.

Fakta er ut, følelser er inn.

Følelser fremfor fakta

For hva viser egentlig faktaene? Jo, fakta viser at ikke et eneste barn har blitt drept som fotgjenger på vei til skolen i Oslo iallfall siden 2007, og antageligvis lengre tilbake enn det.

Her kan du lese flere innlegg av George Gooding.

Ifølge en rapport fra Transportøkonomisk Institutt fra 2018, døde 16 barn i grunnskolealder (1.–10. klasse) på vei til eller fra skolen i perioden 2007–2016 nasjonalt. I løpet av den perioden, gikk antall drepte barn ned med 70 prosent.

5 av de 16 som døde var passasjerer i et motorisert kjøretøy.

Kun ett barn var fotgjenger da de ble drept, og hadde selv skyld i ulykken fordi de krysset veien bak en buss de hadde gått av.

La det synke inn litt.

Overskriftene du aldri får se

Så, tillat meg leke tabloidjournalist og foreslå en overskrift som aldri hadde blitt skrevet fordi det ikke passer med historien politikere, mediene og noen vettskremte foreldre ønsker å høre:

Skolebarn dør fem ganger så ofte som passasjer enn som fotgjenger

Syv av de drepte skolebarna var på sykkel, tre var på moped. La oss gjøre samme øvelse:

Skolebarn dør ti ganger oftere på sykkel/moped enn som fotgjengere

Disse er helt sanne overskrifter, men du har aldri sett dem i pressen. Hvorfor ikke?

Hva er det som skaper denne redselen som Lan Marie Berg fronter, som gjør at de føler for å bruke 40 millioner kroner på 90 tiltak i Oslo for å sikre skoleveiene for skolebarn som er fotgjengere?

Les også: Erna sier det skal være trygt. Men lærerne er redde

Ingen tall - ingen statistikk

Vi skal tilbake til artikkelen til Aftenposten, som altså ikke inneholder et eneste tall eller statistikk om hva situasjonen egentlig er for barn som skal til eller fra skolen.

Kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen, sier følgende til Aftenposten:

«Litt av utfordringen på skoleveiene i Oslo er foreldrenes kjøring av barna til skolen. Foreldrene er med på å bidra til å gjøre skoleveiene utrygge».

Ironisk sannhet

TØIs rapport fortalte oss at fem ganger så mange barn dør på vei til skolen som passasjer i bil og buss, enn som fotgjengere. Representanten fra Trygg Trafikk kommer med en ironisk sannhet: foreldre som kjører barna sine til skolen gjør barna (både sine egne og andres) mindre trygge.

Lan Marie Berg og Aftenposten skremmer foreldre til å tro at det er utrygt for barna deres å gå til skolen, og selger inn 40 millioner kroner i tiltak som skal gjøre dem tryggere.

Les også: Alvorlig og feil påstand om dekningen av USA-valget

Men hvis resultatet nå blir at flere foreldre blir redde for å sende barna sine som fotgjengere til skolen, og at flere begynner å kjøre barna sine, så kan man ende opp med motsatt resultat: flere barn drept på vei til skolen.

Emokratiets problem

Det er dette som er problemet med det såkalte emokratiet: man er så opptatt av følelser som frykt at man lar dem styre showet, uten å tenke seg om det man driver med egentlig er så lurt.

Å spre irrasjonell frykt er sjeldent en god idé.

Så til neste gang anbefaler jeg at miljøbyråden innfører slike tiltak i stillhet - og at Aftenposten minner oss på hva som egentlig er fakta om hvordan barna tryggest tar seg frem til skolen.

Nettavisen Pluss: - Eirik. Har du drept noen?

Det gir kanskje ikke like god PR-verdi for Berg å gjøre det i stillhet, men jeg tror kanskje det er bedre enn at det skremmer foreldre til å kjøre barna sine mer og at flere barn dør som konsekvens.

TØIs tall tyder iallfall på at flere barn bør gå til skolen fremfor å sykle eller sitte på i bilen til foreldrene.