Gå til sidens hovedinnhold

Sikter seg mot Grønmo

Etter mer enn 35 års strid, ser det nå ut til å bli en endelig avklaring i skytebane-problematikken. Løsningen blir på Grønmo.

PRINSDAL/GRØNMO: Dette er det all grunn til å tro etter at et flertall i Samferdsels- og miljøkomiteen onsdag gikk inn for at banen i Prinsdal skal avvikles innen 1. januar i 2007 og at Byrådet får i oppdrag å "anlegge en ny støydempet og moderne skytebane på Grønmo".

Grei løsning

Vi synes dette er en grei løsning, men er opptatt av at det blir en overgangsløsning, for vi er ikke fornøyd med komiteens tredje punkt i vedtaket, sier Gunstein Lauvrak i Nordstrand Skytterlag. For her sier de jo at "dersom den nye banen ikke står klar når Prinsdal skytebane legges ned, gis byrådet i oppdrag å finne en midlertidig løsning slik at Nordstrand Skytterlag kan opprettholde sin virksomhet inntil anlegget på Grønmo står ferdig".
Lauvrak er temmelig sikker på at å ha et ferdig anlegg på Grønmo til 2007 ikke er realistisk, og etter årtiers arbeid for å finne et alternativ til Prinsdal ikke har gitt resultat, er det heller ikke mulig nå raskt å finne en midlertidig løsning.
Det er ingen steder i Oslo og Akershus det er plass til oss!
Men skytterlaget er altså innstiilt på at deres tid i Prinsdal er i ferd med å gå ut.
Men hvor fort kan det realiseres et skyteanlegg på Grønmo?
Etter det vedtaket som nå er fattet i komiteen, og som jeg forstår vil få et flertall når saken behandles i Bystyret 7. desember, er det gitt et politisk signal om at nye bane må komme så fort som bare mulig, sier Lauvrak. Men det må jo gis tid til både reguleringsmessig behandling og uansett hvor raskt det arbeides, vil det ta litt tid å bygge ny bane. Så jeg vil antyde at det må gå et par år.
Selv om det nå ligger an til et politisk flertall for et Grønmo-alternativ, er det temmelig sikkert at det vil komme innsigelser. Befolkningen i Prinsdal bør være fornøyd selv om vi får fortsette på banen vår enda i noe tid. Men mer problematisk vil det nok bli for bydelsutvalget å måtte se at deres standpunkt i "Grønmo tilbake til Marka" ikke fullt og helt blir en realitet. Men her vil det overordnede politiske standpunkt veie tyngst.
Lauvrak føler at også beboere på Brenna kan komme til å ha innsigelser til Grønmo-bane-løsningen. Men som vi hele tiden har sagt - en moderne skytebane kan støydempes mye.

7. desember

Det blir altså sluttbehandling i skytebanesaken i Bystyret 7. desember. Da har den pågått fra begynnelsen av 1970-årene - kanskje den mest langtrukne i vår bys historie.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn