Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes i Stavanger tingrett har kommet til at vilkårene er til stede for å utlevere en 40-åring fra Sandnes til Rwanda, skriver Rogalands Avis.

40-åringen er siktet for medvirkning til folkemord i hjemlandet i 1994.

Olsnes skriver i sin kjennelse at retten til tross for at det er mange og ulike forklaringer i forbindelse med saken vanskelig kan konkluderes på annet vis enn at det er skjellig grunn til mistanke.

«Det foreligger så mange forklaringer som 40-åringens deltakelse på ulike måter i folkemordet at det er skjellig grunn til å mistenke ham for delaktighet i både planlegging oppfordring til og deltakelse i drap, selv om bevisbildet som er presentert etterlater atskillig tvil», heter det i kjennelsen.

Utleveringssaken startet opp i begynnelsen av mars og gikk over fire dager i Stavanger tingrett.

Politiadvokat i Kripos Per Zimmer fikk medhold i at saken skulle gå for lukkede dører for publikum og at mediene skulle ha referatforbud.

Dette fordi han mente at det var bevisforspillelsesfare når det gjelder vitnene.

40-åringen er blant annet siktet for å ha vært med på en massakre utenfor Cyahinda kirke i byen Nyakizu og en massakre ved Akanyaru-elven som renner mellom Rwanda og Burundi i midten av april 1994.

Selv hevder han at han blant annet reddet en tutsijente over til nabolandet Burundi.

Etter at prosedyrene var holdt, sa Zimmer til RA at han ikke ønsker å gå inn på vitneforklaringene som er gitt, men at disse er sentrale i denne saken.

- Og vi har store utfordringer med tanke på at vi skal langt tilbake i tid. Det var kaotiske tilstander og grufulle hendelse som fant sted. Vi kan ikke utelukke at det folk forklarer er riktig slik de gjengir det. Samtidig mener jeg at det er viktig å skille mellom dem som bevist forklarer seg uriktig og dem som har forklart seg angående ting som ikke kan stemme, har Zimmer tidligere sagt til RA.

Han legger til at det er viktig at både retten og påtalemyndigheten ser helheten i bevisbildet.

- Vår påstand er at vilkårene for utlevering er til stede, og skjellig grunn til mistanke er et av vilkårene.

Dersom retten kommer til at vilkårene for utlevering er til stede, skal en eventuell utlevering vurderes av Justisdepartementet og Kongen i statsråd.

Finner retten at vilkårene ikke er til stede, vil 40-åringen bli straffeforfulgt i Norge.

Truet eller betalt

Brynjar Meling, som forsvarer 40-åringen sammen med John Christian Elden, har sagt til RA at han har brukt mye tid på å gå gjennom vitneforklaringer, der personer kommer med nye opplysninger i 2012 og 2013, om 40-åringens tilknytning til folkemordet i Rwanda i april 1994.

- Vi mener at disse vitnene gjør dette enten av frykt, eller for å skaffe seg belønning. Vi har dokumentert dette i en rekke vitneforklaringer som er innhentet uavhengig av myndighetene i Rwanda. Disse kommer med navngitte personer og tjenestemenn som har kontaktet vitner og truet med at dersom de ikke kommer med uriktige forklaringer mot 40-åringen, så vil dette føre til store konsekvenser for dem, har Meling sagt til RA.

- Ingen som navnga

Etter folkemordet ble det opprettet såkalte cacaca-domstoler i Rwanda.

- Her var det slik at det var en forutsetning å navngi andre involverte som var med på folkemordet. Ikke en eneste person har forklart seg om 40-åringen, til tross for at en rekke andre personer som er navngitt, har Meling sagt til RA.

Ifølge Elden snakket han i sin prosedyre om dette som går på dobbel straffbarhet.

- Det går på at en vedtar en lov etter at handlingen er foretatt. Jeg mener også at vår klients sak skal prøves i Norge med hensyn til barna og det som er vedtatt i FNs barnekonvensjon, har Elden sagt til RA.

Meling mener at vilkårene til skjellig grunn til mistanke ikke er til stede.

- Det går på at aktor i sin prosedyre ikke gikk inn på de påvisninger vi har gjort i forhold til at en ikke kan stole på en rekke vitneforklaringer. Mange av forklaringene er selvmotsigende og mange er preget av dem som avgir dem endrer det de har forklart. Da er ikke lovens vilkår til stede.

Les flere saker i Rogalands Avis