Gå til sidens hovedinnhold

SiO: – Skogen er ikke fjernet

Veien strider ikke mot ambisjonene om en blå-grønn Gaustadbekkdal, mener SiO.

ULLEVÅL: Studentsamskipnaden er ikke enige i kritikken fra naboer, som føler seg lurt ved byggingen av en ny gang- og sykkelvei forbi Vestgrensa studentby.

– Vi synes dette har vært en ryddig prosess og har forholdt oss til at veien allerede var regulert, sier utviklingssjef Øistein Myhrvold i SiO. Han avviser naboenes argumenter om at skogen forsvinner.

– Vi har felt noen trær og busker (16 trær pluss kratt). Det grønne er absolutt ikke borte. Gi det et par år til å gro så er det ingen store forskjeller, sier han.

– Hvorfor hadde dere så hastverk med å anlegge denne veien? Det er en ny reguleringsplan på trappene for Gaustadbekkdalen.

– Situasjonen var den at gangveien som opprinnelig lå der, en anleggsvei fra tidligere, ble stengt, og masse mennesker ble tvunget opp til bilveien og nedkjørselen til parkeringshuset. Det var ingen gunstig situasjon for de myke trafikantene. Vi ville ha veien på plass allerede før de første flyttet inn i januar, så vi mener tvert imot at dette har tatt lang tid.

– Hva er årsaken til at dere ikke ønsket kontakt med naboene og Blindern vel for å høre hvilke forslag de hadde?

– Vi har møttes på mange arenaer tidligere, og de har klargjort sine synspunkter. Vi har sagt oss villige til å stille på møte i regi av PBE. Naboene ønsket opprinnelig ingen vei i det hele tatt, og har deretter foreslått å legge veien helt inntil huset vårt, for senere å trekke kun deler av veien inn mot vårt nybygg.

– Så hvorfor kunne ikke veien flyttes slik naboene ønsket, og trærne blitt spart?

– Da ville den gått rett innpå soveromsvinduene til de nærmeste leilighetene. Vi ønsket å legge veien midt mellom vårt bygg og husene i Bukken Bruses vei, ihht. gjeldende regulering, til minst sjenanse for begge parter. Naboene er sikkert ikke enige i vedtaket fra kommunen, men de har hatt alle muligheter til å klage. Vi har søkt på vanlig måte, sier Myhrvold.

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter