Gå til sidens hovedinnhold

"Siste frist" for verneverdige hus

Byantikvaren skal i år som i fjor fordele kommunale tilskuddsmidler til fredete og verne- verdige bygninger i privat eie. Søknadsfristen er 1. desember!

OSLO: Midlene som fordeles til de fredete bygningene vedtas i Statsbudsjettet fordeles via Riksantikvarens budsjett.

God slump penger

For fjoråret var disse midlene samlet over 12 millioner kroner, blant annet på grunn av ekstrabevilgningene som kom i forbindelse med regjeringens krisepakke.

Det er imidlertid ikke bare til bygninger som allerede er regulert som fredet man kan søke om støtte til restaurering. Bygninger som er definert som vernerverdige på byantikvarens "Gule liste" blir også vurdert i søknadsprosessen.

I fjor var det flere tilfeller der verneverdige hus fikk støtte. Vi vil generelt prioritere istandsetting på antikvarisk grunnlag, som for eksempel reparasjon av originale bygningsdeler. Tilskuddsmidlene kan blant annet benyttes til istandsetting av originale, gamle vinduer, utbedring av opprinnelig taktekking, bruk av kalkpuss og -maling på murgårder med riktig fargesetting, prosjektering av større restaureringsarbeider og brannsikring for å nevne noe, forteller informasjonsansvarlig antikvar Ragnhild Sigurdsøn.

Søk i tide

Søknad stiles Byantikvaren i Oslo og må blant annet inneholde dokumentasjon av nåværende tilstand, beskrivelse av tiltaket og budsjett med finansieringsplan.Dersom søknaden ikke er godt nok dokumentert vil det være grunnlag for avslag.

Nærmere opplysninger, søknadsskjema og orientering kan lastes ned fra www.byantikvaren.oslo.kommune.no eller bli tilsendt ved henvendelse til Byantikvaren.

Reklame

Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere