Situasjonen desperat for Petrolia Drilling(Ny)

Riggselskapet Petrolia Drilling har nå fått kniven på strupen og innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å gjennomføre emisjoner og gjeldskonvertering

19.05.08 00:56

Tross refinansieringen i fjor sommer sliter riggselskapet Petrolia Drilling videre med kortsiktige finansieringsløsninger med tilhørende risiko. Nå skriver selskapets styre at det kreves øyeblikkelige løsninger.Derfor innkaller selskapet til en ekstraordinær generalforsamling 8. mars hvor de foreslår en rekke tiltak for å få selskapet på fote igjen.Det opplyses at selskapet har misligholdt både lån og leasingkostnader. Får ikke selskapet på plass en løsning, kan det gå mot konkursbegjæring.Det er utarbeidet tre alternativer til løsning, hvorav alternativ 1 er det foretrukne.Alternativ 1, emisjon

Styrets ønskede løsning, som vil muliggjøre en gjennomføring av en utarbeidet avtale med kreditorene, forutsetter gjennomføring av en rettet emisjon på minimum 70 og maksimum 80 millioner kroner.Styret vil sammen med rådgiverne henvende seg til en begrenset gruppe institusjonelle investorer for å få på plass emisjonen. Minimumstegning blir 500.000 kroner. Det er videre planer om en påfølgende reparasjonsemisjon. Tegningskursen blir satt til pålydende 1 øre.Selskapet har i dag en negativ egenkapital på minus 79 millioner kroner. Dersom alle konvertibel gjeld konverteres vil selskapet ha en positiv egenkapital på 31 millioner kroner.Tilbudt løsning ved emisjon

Kreditorene bak 15 millioner dollar av pantegjelden på riggen SS Petrolia har tilbudt en innløsning mot oppgjør på 8 millioner dollar i kontanter. Dagens gjeldsavtale med hovedkreditorene utløper i slutten av februar. Akseptfrist for tilbudet er 8. mars.Videre er det fremforhandlet en avtale om konvertering av gjeld for omkring 49 millioner kroner til konvertible obligasjoner.Totalt er det oppnådd avtaler for gjeld tilsvarende 113 millioner kroner i tillegg kjøpet av pantegjelden på SS Petrolia.Det foreslås også gjennomføring av en aksjespleis i forbindelse med refinansieringen.De andre alternativene

Dersom ikke emisjonen kommer på plass er alternativ to å innhente et konvertibelt lån på mellom 60 og 80 millioner kroner.Går ikke det heller, vil det tilbys full konvertering av gjeld til konvertibler for kreditorene.Valentin Shashin låst for oppdrag

Petrolia Drilling opplyser at det er god etterspørsel etter enheter som boreskipet Valentin Shashin i Sør-Amerika, men anser det som lite sannsynlig at boreskipet blir tildelt boreoppdrag før endelig voldgiftsdom foreligger og Arktiks krav om arrest i boreskipet er opphevet/avvist, forhåpentligvis i løpet av sommeren 2004.Petrolia Drilling ASA har lenge markedsført SS Petrolia for boreoppdrag i Barentshavet. I tillegg søkes boreoppdrag i UK. Salg av riggen vurderes også.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.