I forrige uke la helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo seg flat og beklaget at ventetiden for å få en koronatest var så lang.

Samtidig fortalte Steen at byrådet har inngått avtaler med flere private helseforetak for å raskt kunne få opp testkapasiteten.

Dette får Frp-leder Siv Jensen til å lange ut mot byrådet.

- Vi har et byråd i Oslo som i mange år har bedrevet et korstog mot bruk av alle private velferdstilbyrdere. Da er det jo litt ironisk at byrådet nå må reddes av private aktører for å klare smittevernkravene, sier Jensen til Nettavisen.

Les også: Helsebyråden: - Uakseptable ventetider for koronatester

- Reddet av privat sektor

Byrådet kjøpte allerede testkapasitet fra private aktører før ventelistene økte kraftig etter sommerferien. Volvat driver blant annet en av feberklinikkene sammen med kommunen, og i forrige uke ble det inngått nye avtale med Dr. Dropin og Aleris. I tillegg opplyste byrådet at de er i dialog med flere private leverandører.

- Frem til nå så har dette byrådet brukt betydelige beløp på å legge ned eller rekommunalisere private sykehjem. De har hindret oppstart av private barnehager og generelt nektet å kjøpe tjenester i det private markedet, tordner Jensen, og legger til:

- Men nå koronakrisen ble stor nok for Oslos byråd, så har de måttet forlate prinsippene sine og rett og slett bli reddet av privat sektor.

Se helsebyråd Robert Steens tilsvar lenger ned i saken.

Les også: Slakter Oslos koronastrategi: - Svært naivt av byrådet og Raymond Johansen

- Ideologisk krigføring

Den tidligere finansministeren har en klar beskjed til det rødgrønne byrådet:

- Jeg synes det kanskje er på tide å legge vekk denne ideologiske krigføringen mot private aktører. Private gir mangfold, valgfrihet og bedre tjenester - det vet vi jo. Det var jo en gang hvor SV selv var opptatt av dette når vi skulle legge til rette for full barnehagedekning, sier Jensen.

Hun mener byrådet rett og slett må gå litt i seg selv, og se verdien de private har.

- Hadde de vært litt mer effektive hadde de ikke hatt private aktører i markedet, mens nå må de være dem evig takknemlige, sier hun.

- Hva mener du byrådsleder Raymond Johansen bør gjøre?

- Først og fremst bør han rette en varm takk til private aktører, begynne å snakke penere om dem og rett og slett stoppe den politikken de har ført gjennom år og erkjenne verdien av mangfold, sier Jensen.

Les også: Koronatesting: Raymond Johansens dobbeltmoral

- Mye har vært kritikkverdig

Frp-lederen mener også at byrådet burde vært tidligere på banen for å ha en høyere beredskap klar når koronasmitten økte etter sommerferien.

- Det er mye som har vært kritikkverdig i forhold til Oslos håndtering av dette. Det virker som de ikke har tatt det tilstrekkelig på alvor, sier hun, og påpeker:

- Men det viktige nå er at de klarer å komme opp på et akseptabelt nivå, og det er takket være at de er reddet av de private.

- Mange gikk jo til nettopp private når ventetiden ble lang, og selv betalte for en koronatest. Tenker du det er greit?

- Nei, det er ikke greit. Det betyr at man har hatt et regime i Oslo hvor man har lagt til rette for eliten, de som har råd. Da hadde man i realiteten et system hvor de som hadde råd kunne kjøpe seg ut av køen, sier Jensen til Nettavisen.

Les også: Eksplosiv pågang for privat koronatest: - Folk er fortvilet

- Offentlige har ansvaret

Men selv om hun ivrer for de private, understreker Jensen at det uansett må være det offentlige som har hovedansvaret for beredskapen.

- Poenget er å ha et mangfold av tilbydere som man kan hente tjenester fra. Legger man pandemien til side et øyeblikk, ser man også at det er mange foreldre som har barn i private barnehager som er veldig fornøyde, sier hun.

Som Nettavisen har omtalt en rekke ganger tidligere, har det rødgrønne byrådet lenge jobbet for å få redusert antall private barnehager og sykehjem i hovedstaden.

Blant annet har byrådet brukt 65 millioner kroner på å kjøpe opp en privat barnehage på Økern, noe opposisjonen i Oslo har vært svært kritiske til. I tillegg til å ta over driften fra en rekke private sykehjem.

- De kaster pengene mine ut av vinduet, har Jensen tidligere uttalt til Nettavisen.

- Tegner et bilde som ikke finnes

Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo slår imidlertid tilbake mot Jensen, og advarer mot å slå politisk mynt på koronakrisen.

- Jeg synes Siv Jensen burde lytte til statsminister Erna Solberg som mange ganger har bedt oss alle være forsiktige med å slå politisk mynt på koronasituasjonen. Tiden kommer da vi en gang skal evaluere hvordan vi har håndtert pandemien, men det er ikke nå, sier Steen til Nettavisen.

Han mener det viktigste nå er at Oslo i forrige uke nådde kravet fra Helsedirektoratet, om en testkapasitet på 1,5 prosent av innbyggerne i byen.

- De som bør testes i Oslo skal få test. Det er viktig, og her skal vi benytte alle tilgjengelige ressurser, sier han til kritikken.

Steen opplyser at byrådet kjøper tjenester fra private for 27 millioner kroner i året.

- Det er en god balanse mellom private leveranser og egenproduksjon i det som leveres fra Oslo kommune. Dette er helt i tråd med hvordan Arbeiderpartiet alltid har definert god blandingsøkonomi. Frp tegner et bilde av Arbeiderpartiet som ikke finnes, sier han.

Les også: Helsebyråden: - Uakseptable ventetider for koronatester

- Selvfølgelig avhengig av private

Helsebyråden avviser at de skal helt bort fra private leverandører i framtida.

- Vi er selvfølgelig helt avhengige av å kjøpe tjenester fra private leverandører og det skal Oslo kommune alltid gjøre. Blodprøver har for eksempel uavhengig av fargen på politikere i posisjon blitt analysert av private laboratorium, sier Steen, og legger til:

- Jeg ser ikke problemet med at koronaprøver tas og analyseres av private når kommunen trenger hjelp for å øke kapasitet. Når kommersielle ønsker å erstatte hele velferdstjenester er det noe helt annet enn å for eksempel ta prøver.

Steen mener uansett at forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er stor på dette området:

- Vi mener at veldig begrenset norsk privat kapital ikke bør brukes for å gå det offentlige i næringen ved å drive grunnleggende velferdstjenester som sykehjem og skoler. Denne kapitalen bør heller benyttes til å investere i eksportrettet, konkurranseutsatt industri og verdiskapning. Det vil i det lange løp tjene oss best, sier han.