Siv Jensens parti støtter ikke loven slik den foreligger nå.

– Frp vil anbefale at komiteen bruker noe mer tid på å ferdigbehandle sin innstilling i denne saken. Det er mange prinsipielle avgrensninger som må på plass. Loven må avgrenses både i omfang og varighet, og det må jobbes videre med mindretallsrettigheter, sier Frp-leder Siv Jensen i en pressemelding.

Hun sier det er en sunn skepsis i partiet mot loven og at partiet ikke vil gi regjeringen noen «blankofullmakt på alle områder». Hun viser spesielt til saker som gjelder mottak og innkvartering av asylsøkere.

– Vi kan ikke bruke masse av våre ressurser på å ta imot nye asylsøkere. Det er andre og langt mer presserende ting for landet nå knyttet til koronautbruddet, sier hun.

Jensen og Støre enige

Tidligere fredag ble det klart at Stortinget krever tydeligere rammer for regjeringens nye kriselov.

– Den må strammes inn og presiseres, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om den nye krisefullmaktsloven.

Han er saksordfører for Stortingets behandling av saken.

Støre svarer bekreftende på at stemningen hos flertallet på Stortinget er at det nå er nødvendig å trekke i håndbrekket og stille strengere krav til loven.

– Og det er naturlig, for det er et forslag utarbeidet på veldig kort tid, sier Støre.

– Jeg opplever at det er et ønske fra hele komiteen at denne loven må rammes ytterligere inn. Det må i større grad klargjøres hvorfor den er nødvendig.

Mæland: Sunn refleks

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) var fredag ettermiddag i møte med den nye koronakomiteen på Stortinget for å diskutere lovforslaget. Hun mener kritikken som er kommet mot det, er en «sunn refleks i et demokratisk samfunn».

Flere eksperter har allerede rettet skarp kritikk mot lovforslaget.

– Hvis Stortinget ønsker å stramme inn og gjøre endringer, så er det opp Stortinget. Vi lever selvsagt godt med det, sa Mæland etter møtet.

– Vi har bedt om dette i en veldig fortvilt situasjon. Det er ingen av oss som ønsker denne type lover og regler. Men landet vårt er i krise, sa hun.

Ifølge Mæland må utgangspunktet være at loven ikke skal vare lenger enn den må.

– Denne loven bør ikke vare lenger enn en måned hvis det ikke er grunnlag for det. Men vi tror jo at denne situasjonen varer en stund.

Vide fullmakter

Formålet med loven er å gi regjeringen vide fullmakter for å sikre at nye krisetiltak kan settes i verk raskt. Lovforslaget har nå vært ute på en minihøring blant juridiske ekspertmiljøer. Det skal behandles i Stortinget lørdag.

Støre gjør det klart at loven nå må vris til slik at Stortingets kontrollfunksjon, mindretallets rettigheter og grunnleggende rettsprinsipper opprettholdes.

– Det er ingen som vil at den skal vare lenger enn den må. Og så må vi stille strengere krav, slik at vi er tydeligere på virkeområdet og hvordan mindretallet i Stortinget kan bli anvendt om det er behov for å sette foten ned, sier han.

Tre måneder?

Både i SV og Fremskrittspartiet er reaksjonene sterke.

– SV kan ikke stemme for koronaloven slik den ligger nå. I vårt parti er det sterk skepsis, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Det normale må være lovbehandling i Stortinget, også i koronasaker. Dessuten diskuterer vi hvordan mindretallsrettighetene og Stortingets mulighet til å føre kontroll kan styrkes, fortsetter han.

Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen skriver på Facebook at han er «svært skeptisk til at Stortinget skal vedta en fullmaktslov som i realiteten avvikler vår konstitusjon og gir regjeringen ubegrenset makt».

Et sentralt spørsmål er om fullmaktsloven bør ha kortere varighet enn de seks månedene regjeringen har lagt opp til.

– Det er ett av spørsmålene, om man bør ha en kortere varighet, om man for eksempel bør ha tre måneder, sier Støre.

Tiltak gjennomgås i helgen

Bent Høie varslet på fredagens pressekonferanse en gjennomgang av allerede innførte koronatiltak i løpet av helgen.

Tidlig neste uke blir det offentliggjort hvilke tiltak som gjelder over påske og etter 26. mars.

Se hele pressekonferansen her:

Helseministeren mener hele Norge er med på en dugnad mot viruset, og sa at akkurat som på en vanlig dugnad, så gleder man seg til å ta av seg arbeidshanskene og se resultatet av det man har gjort.

– Det kan hende at dugnaden vår holder på lengre enn vi håper og ønsker, sa han.

På spørsmål om hvor lenge Høie tror dette vil vare svarte han at man i første omgang må innstille seg på at dette varer lengre enn 26. mars. Tiltakene som er innført skulle i utgangspunktet gjelde frem til denne datoen, men ser nå altså ut til å bli forlenget.

Usikkerhet

Jan Tore Sanner sa vi går en usikker tid i møte:

– Men la meg minne om at usikkerheten kan slå ut begge veier, sa han.

Han sa at tallene for sykemeldinger og permitteringer denne uken har vært skremmende.

Samtidig opplever han at regjeringen og opposisjonen står samlet i kampen mot viruset.

– Ikke tid for fest

- Selv om det frister med årets første utepils, eller en fest, er det ikke på tide å slutte med å ta forholdsregler, startet Monica Mæland fredagens pressekonferanse med.

Hun fortalte videre at NAV jobber på spreng for å få på plass et nytt regelverk.

- Vi må gjøre alt vi kan nå for å holde hjulene i gang, fortsatte Mæland.

Justisministeren ba også kommunene slutte med lokale koronaregler.

– Jeg har bedt fylkesmennene ta dette opp med kommunene.

Slike regler er lite hensiktsmessige når det er innført nasjonale tiltak, sa hun videre.

Hun understreket at det fordrer at folk holder seg hjemme og overholder tiltakene.

(©NTB)