Gå til sidens hovedinnhold

Sivilombudsmannen vil ha Listhaug-liste på bordet

Oslo (NTB): Sivilombudsmannen mener landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) må offentliggjøre deler av kundelisten hun hadde da hun arbeidet i First House.

Sivilombudsmannen mottok 25. oktober en klage fra Dagsavisen på departementets avslag på innsyn i kundelisten.

Torsdag sendte ombudsmannen en ni sider lang uttalelse i saken til departementet. Avslutningsvis skriver sivilombudsmann Arne Fliflet at han ber departementet foreta en ny vurdering av innsynskravene i kundelisten.

«Vurderingen bes knyttet opp mot eventuelle offentlige virksomheter i kundelisten, og eventuelt andre kunder som er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder», skriver han.

Det siste punktet han tar opp er spørsmålet om habilitet. Fliflet viser til at det synes som om Listhaugs arbeidsavtale med First House blant annet synes å inneholde en klausul om konfidensialitet.

«Det fremgår ikke om departementet har vurdert om statsråd Listhaugs tidligere arbeidsforhold og tilknytning til First House er av en slik art at det kan stilles spørsmål om habiliteten til statsråden da departementet behandlet innsynsbegjæringene», uttaler Fliflet. (©NTB)

Reklame

I dag: Knalltilbud på populære turbukser