En mann i 30-årene ble høsten 2018 dømt til fengsel i tre år og tre måneder i Oslo tingrett for voldtektsforsøk av en kvinnelig ansatt da de var på jobbtur i forbindelse med seminar i Oslo.

Voldtektsforsøket skjedde mens kvinnen lå og sov på hotellrommet de delte. Både mannen og kvinnen er registrert som bosatt på Vestlandet. Firmaet til mannen, som nå er slått konkurs, hadde også tilhold på Vestlandet.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld.

Voldtektsforsøket skjedde på Plaza Hotel midt i Oslo sentrum. Mannen ble også dømt til å betale 120.000 kroner i oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie) til den fornærmede kvinnen.

- Trusen trukket ned

Mannen anket dommen til lagmannsretten, men da saken skulle behandles få dager før julaften i fjor, møtte han ikke opp. Retten mente han ikke hadde gyldig fravær og tillot derfor ikke å behandle skyldspørsmålet, men behandlet anken om erstatning og om det var blitt brukt riktig lovanvendelse i saken.

30. desember slo retten fast at anken ble forkastet. Dommen er ikke rettskraftig (den er ikke endelig).

Da saken gikk i Oslo tingrett kom det frem at kvinnen jobbet i firmaet til mannen på Vestlandet. I slutten av mai 2017 var de på jobbseminar sammen og delte hotellrom med adskilte senger.

I tingretten kom det frem at mannen, kvinnen og mannens bror hadde festet sammen kvelden 27. mai 2017. Da de kom tilbake til Plaza Hotel gikk kvinnen til rommet og la seg til å sove, mens mannen og broren dro på nachspiel.

I tingretten forklarte kvinnen at hun hadde sovnet i sengen sin da sjefen kom tilbake. Partene er uenige om hva som skjedde på hotellrommet den aktuelle natten til 28. mai.

Arbeidsgiveren har forklart at han ikke husker noe, men benekter likevel å ha forgrepet seg på den ansatte kvinnen i 20-årene.

«XX (kvinnen, red. anm.) har derimot forklart at hun våknet liggende på magen med YY (mannen, red. anm.) over seg. XXs truse og pysjamasbukse var trukket ned. Hun kjente YYs penis mellom rumpeballene sine samtidig som han beveget seg og brukte armen sin for å skille henne nedentil», går det frem i dommen fra Oslo tingrett, gjengitt av lagmannsretten.

Det kommer også frem at kvinnen opplevde situasjonen som at mannen prøvde å fullbyrde en voldtekt av henne.

«XX forklarte videre at hun reagerte ganske fort etter at hun våknet – etter ett til to minutter, og at hun da beveget på ryggen for å få skjøvet ham av seg. Han var tung og hun klarte ikke å bevege seg så mye. Hun var derfor usikker på om hun klarte å dytte ham vekk, eller om han ga seg av seg selv. Hun var imidlertid klar på at han ikke ville avsluttet forsøket dersom hun ikke hadde dyttet og skjøvet ham vekk», heter det videre i dommen.

- Visumproblemer

Etter at kvinnen hadde våknet fikk hun etter hvert ringt kjæresten sin og fortalte hva som hadde skjedd. Klokken var da 05.47 om morgenen. Politiet ble tilkalt klokken 06.24, og ankom hotellet 06.30.

Både mannen og kvinnen ble avhørt av politiet på stedet, før hun ble fraktet til overgrepsmottaket ved legevakten i Oslo for kroppslige undersøkelser. Hun fikk også ulike behandlinger.

Lagmannsretten slår fast at det ikke er grunn til å betvile kvinnens forklaring, som de mener har vært konsistent, både i avhør og i retten. Det påpekes også at kvinnens forklaring ikke bærer preg av overdrivelser.

Forklaringen hennes blir støttet av biologiske spor som er funnet på henne og noen av mannens klær.

Mannen er norsk statsborger, men har bakgrunn fra Irak og befinner seg fortsatt der.

- Min klient møtte ikke i rettssaken på grunn av visumproblemer i Tyrkia da han skulle på en planlagt reise tilbake til Norge. Han er uenig i dommen fra tingretten, sier mannens forsvarer Daniel Storrvik til Nettavisen.

- Kommer din klient tilbake til Norge for å sone en dom dersom den blir stående?

- Han ønsket å komme til Norge og gjennomføre ankesaken. Min klient mener den seksuelle kontakten ikke har skjedd, og at kvinnens versjon ikke burde vært lagt til grunn. Han mener også at det ikke foreligger tilstrekkelige bevis i saken til å se bort fra hans versjon.

- Mistet jobben etter voldtektsforsøk

I retten kom det også frem at kvinnen mistet jobben etter voldtektsforsøket.

«(...). Fordi overgrepet ble utført av hennes daværende sjef, kunne hun ikke gå tilbake til stillingen sin etter hendelsen. Forholdet medførte derfor at hun mistet jobben (...).»

Lagmannsrettens flertall, seks av de syv dommerne, er også klar på at mannens handling klart er å anse som seksuell omgang i lovens forstand.

«Handlingen var samleielignende, både ut fra hvor på kroppen den ble foretatt, at det var kontakt mellom fornærmedes nakne hud og tiltaltes kjønnsorganer (...). Videre ble det fra tiltaltes side gjort samleielignende bevegelser.»

Flertallet mener også det er alvorlig at fornærmede ble forsøkt voldtatt mens hun sov, i det hun trodde var trygge omgivelser.

«Som skjerpende omstendigheter anses videre at det var et tillitsforhold mellom fornærmede og tiltalte som hennes sjef og venn av henne og hennes samboer, og at tiltalte utnyttet dette», heter det videre.

Søvnproblemer

Kvinnen er blitt diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse etter hendelsen. Ifølge dommen sliter hun med påminnere, flashbacks og søvnproblemer.

- Dommen fra tingretten var god og grundig. Min klient er tilfreds med at lagmannsretten opprettholdt den. Hun har ventet lenge på at saken skulle komme opp, og ventetiden har vært en ekstra belastning, sier kvinnens bistandsadvokat Beate Hamre til Nettavisen.

- Hva mener din klient om at domfelte er i utlandet, og ikke møtte til ankesaken?

- Jeg skal ikke si så mye om dette, men hun har selvsagt et ønske om at han skal måtte stå til ansvar for sine handlinger.

Storrvik sier at dommen ikke formelt er forkynt for klienten. Så snart dette er gjort vil de anke over saksbehandlingsfeil fordi lagmannsretten behandlet saken selv om mannen ikke møtte.

Dersom anken skulle føre frem kan dommen fra lagmannsretten bli opphevet, og det blir i så fall full ny behandling.

Politiadvokat Henrik Rådal opplyser til Nettavisen at påtalemyndigheten har godtatt avgjørelsen fra lagmannsretten.

- Vi er fornøyd med at retten var enig med påtalemyndigheten når det gjaldt ikke å behandle bevisanken når tiltalte ikke møtte. Politiet jobber nå med å få tak i tiltalte for å få forkynt dommen. Vi har startet med å prøve å lokalisere ham. Han har selv opplyst å befinne seg i utlandet, sier Rådal til Nettavisen.