Hun understreket onsdag at det er EUs medlemsland som må ta de endelige avgjørelsene. Men samtidig uttrykte hun forståelse for at spørsmålet er kommet på dagsordenen.

– Jeg mener det er forståelig og riktig å ta denne diskusjonen nå, sa von der Leyen.

Østerrike har varslet innføring av vaksineplikt fra 1. februar. Spørsmålet drøftes også i Tyskland, og myndighetene i Hellas sa tirsdag at vaksinering vil bli obligatorisk for alle over 60 år.

Les også: WHO ber alle over 60 år om å utsette reiser