Gå til sidens hovedinnhold

Sjeføkonom om rentene i 2005

Alfred Bergs sjeføkonom Kjetil Houg mener at renten i Norge kan stige betydelig i løpet av året. Les hva han mener om renteutviklingen i Norge, Europa og USA og om aksjemarkedet

Alfred Bergs sjeføkonom, Kjetil Houg, tilhører ikke dem som mener at lave renter er kommet for å bli. Da den amerikanske sentralbankens rentekomite i går sendte ut sitt referat fra rentemøtet i den amerikanske sentralbanken i desember i fjor skaket dette markedet.Som iMarkedet.no har skrevet viste referatet at det er frykt for økt inflasjon i den amerikanske økonomien.Les mer:


Fed-referat gav sjokkbølger

- Vi hadde en anelse om at dette referatet ville få en del oppmerksomhet. Det har den siste tiden vært flere sterke makrotall fra USA og tegn til stigende inflasjon. Det komiteen sier er at det er et press i den amerikanske økonomien og at realrenten er for lav. Da må enten inflasjonen falle eller rentene stige, sier Houg til iMarkedet.no som kommentar til gårsdagens nyhet fra USA.Han mener at det bare er et spørsmål hvor mye og hvor raskt rentene heves, og han mener at markedet nå må ta høyde for at rentene kan sittes opp raskere enn tidligere antatt.At aksjemarkedet reagerte negativt tirsdag etter at referatet ble sluppet mener Houg ikke var noen stor overraskelse, men han mener dette er en forbigående effekt.- Markedet burde ikke være overrasket, sier Houg som forventer at aksjemarkedet kommer seg på trass av dette. Trass alt, mener Houg, er optimismen i både industrien i USA og blant amerikanske konsumenter stigende.Europa

De tyske arbeidsledighetstallene fra Tyskland, som iMarkedet.no omtalte tirsdag, var ikke bare entydig negativ ifølge Houg. Selv om arbeidsledigheten steg var sysselsettingen bedre enn ventet. I Tyskland er hovedproblemet av strukturell art, mener Houg.- Arbeidsmarkedet i Tyskland er preget av strukturelle endringer som er negative. Økt konkurranse fra nye EU land med høy arbeidsledighet og lav arbeidskostnad fører til at industrien flyttes ut samtidig som outsourcing fører til at tjenester flyttes til India og Kina. Samtidig er det store reformer i offentlig sektor som drar inn kjøpekraft fra privat sektor, sier Houg til iMarkedet.no.Houg har som utgangspunkt at renten i eurosonen vil holde seg uendret ut 2005 – men i 2006 er bildet mer åpent.- Selv om det er strukturelle svakheter så er det mye positive signaler på det sykliske bildet. Det er økninger i investeringene samtidig som flere ledende indikatorer viser oppgang, sier Houg som mener at dette kan tegne til at eurosonen kommer seg opp av den hengemyren de ser ut til å være fast i for øyeblikket.- Jeg ser ikke bort i fra at det kan bli bedre i 2006, sier Houg til iMarkedet.no.Norge

Houg tror på en markert renteoppgang fra Norges Bank som vil starte i tredjekvartal. Fra hvert rentemøte vil renten så heves med mindre aggressive 25 basispunkter.- Ved utgangen av 2005 har vi en renteprognose på 3 prosent, sier Houg til iMarkedet.no og forteller at han er komfortabel med det.Men signalene fra Norges Bank har ikke indikert dette. Houg oppfordrer nå Sven Gjedrem til å fjerne setningen i sine renteuttalelser om at Norges Bank vil ligge etter i å øke renten. Noe som betyr at man vil vente til at den Europeiske Sentralbanken sitter opp renten før man gjør noe. Om den politikken består betyr det i realiteten at rentene ikke kan forventes å økes før de heves i Europa. Det kan ta tid.- Norges Bank må stramme til pengepolitikken ellers kan kronen styrkes kraftig, sier Houg til iMarkedet.no.Positiv til aksjer

Som sin kollega, analysesjef Morten Sundstø i Alfred Berg, er Houg også optimistisk på aksjemarkedets vegne for 2005.Les intervjuet med Morten Sundstø:


Sundstøs aksjetips for 2005

- Vi er positive til aksjemarkedet. Selskapenes inntjening vil ha en positiv utvikling og det er klart potensial for reprising. Vi har tro på at aksjemarkedet i Norden kan stige mellom 15 og 20 prosent med Oslo Børs i nedre del av denne skalaen.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger