Fisker Oskar Bietilæ sperret øynene opp da han så hva som hadde festet seg i torskegarnet.

- Jeg har fisket i noen år, men jeg har aldri fått ei kveite på denne størrelsen, forteller den rutinerte fiskeren fra Vadsø til Finnmarken.

Litt dramatikk
Vekta stoppet på 106,5 kilo, og storkveita ble tatt på torskegarn rundt en kilometer sør av Kibygrunnen. Bietilæ beskriver fangsten som både spesiell og en smule dramatisk. For den første garnlenka som ble dratt opp inneholdt bare beskjedne mengder torsk. Garnlenka var full av kongekrabbe, noe som ga karene noen timers arbeid med å renske garnet.

Dramatikken oppsto da karene skulle dra den andre garnlenka. For merkestauren var borte, og dermed måtte karene sokne etter garnet.

- Vi fant garnet og den ødelagte stauren, noe som tyder på at en større båt, kanskje hurtigruta, har kjørt inn i stauren. Dette førte til at garnet sank til bunns, noe som ga oss en god del ekstraarbeid, sier han til Finnmarken.

Lønn for strevet
Nå fikk likevel karene lønn for strevet. Riktignok var det lite torsk i garnet da det kunne starte halet.

- Men jeg registrerte at garnet var forbausende tungt, og vi ble overveldet da vi oppdaget storkveita nede i sjøen.

- Jeg konstaterte også at den heller ikke satt spesielt godt fast i garnet, og jeg fryktet for at vi skulle miste rekordfangsten. Men heldigvis lyktes vi med å få den om bord, sier en synlig stolt skipper.

Tipsene på vekta gikk hyppig på kaikanten før kveita ble veid. Skipper Oskar tippet drøyt hundre kilo og avslørte teft også på dette området.

- Når tar vi oss en liten ferie ettersom vi har tatt nesten hele torskekvoten. For mitt vedkommende gjenstår et par tonn, og dette får jeg ta på juksa på godværsdager framover, sier Bietilæ til Finnmarken.

God pris
Nå er ei kveite på denne ikke av ypperste kvalitet. Toppkvaliteten finner man på kveiter fra 40 kilo og nedover.

Ikke desto mindre betales det en kilopris på 35 kroner på kveiter av denne størrelsen. Dersom vi antar at storkveita veier drøyt 70 kilo uten hode og innvoller, representerer den definitivt fortsatt en betydelig dagslønn. Regnestykket gir oss en pris på rundt 2.500 kroner for delikatessen som kanskje havner på et restaurantbord en eller annen plass i Europa.

Les flere saker på Finnmarken