Tirsdag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet de fylkesvise resultatene etter de nasjonale prøvene i engelsk på 5. og 8. trinn.

Nettavisen har bedt om innsyn i resultatene for alle landets skoler, og presenterer nå listene slik at alle kan sjekke sin skole.

Her er resultatene:
Finn din skoles resultater på 5. trinn

Finn din skoles resultater på 8. trinn

De beste skolene
Karakterskalaen går fra 1 til 3 på 5. trinn - med 3 som beste resultat. Skalaen går fra 1 til 5 på 8. trinn - med 5 som høyest oppnåelig resultat.

For engelsk er gjennomsnittlig mestringsnivå for landet i høstens prøve 2,0 på 5. trinn, og 3,0 på 8. trinn.

På 8. trinn topper Holsletoppen skole i Bærum listen, med et snitt på 4,0.

Like bak ligger Ramstad skole i Bærum (3,9), Kastellet skole i Oslo (3,9), Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo - Avd Grunnskole/barnehage i Oslo (3,9), Uranienborg skole i Oslo (3,9) og Kabelvåg ungdomsskole i Nordland (3,9).

På 5. trinn er det Birralee International School i Tronheim som har gjort det best, med et snitt på 3,0. Deretter kommer Jar skole i Bærum (2,9), Grorud skole i Oslo (2,9), Jappa skole i Grimstad (2,9), Fagernes skole i Troms (2,9), Snarøya skole i Bærum (2,8) og Ljan skole i Oslo (2,8).

Oslo beste fylke
Oslo og Akershus ligger noe høyere enn de andre fylkene i gjennomsnittlig mestringsnivå.

På 5. trinn har Oslo-elevene et snitt på 2,2 - og på 8. trinn et snitt på 3,2. Akershus-elevene er like gode som Oslo-elevene på 8. trinn, men blir slått med 0,1 på skalaen på 5. trinn.

For 8. trinn utmerker også Sogn og Fjordane seg, mens de for 5. trinn ligger likt med landssnittet.

Jentene noe bedre
Resultatene viser også at det er en liten forskjell mellom gutter og jenter.

- Analysene av de nasjonale prøvene i engelsk viser at jentene gjør det marginalt bedre enn guttene på prøveresultatene. Forskjellen mellom gutter og jenter er mindre enn for de nasjonale prøvene i lesing, uttaler Utdanningsdirektoratet.

Det er en høyere andel av elevene på 5. trinn som fritas fra nasjonale prøver i engelsk sammenlignet med 8. trinn.

Gjennomsnittlig antall deltagende elever for de kommunene som skårer lavest, er 30 på 5. trinn og 32 på 8. trinn.

Til sammenligning er gjennomsnittlig antall deltakende elever 141 på 5. trinn og 143 på 8. trinn, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Rektor: - Fantastisk bra!
Rektor ved Hosletoppen skole blir overrasket når Nettavisen forteller at hans skole er best i landet.

- Nei, det visste jeg ikke, men jeg antok at vi var beste skole i Bærum etter å ha fått resultatene, sier rektor Peder Gjedrem fornøyd.

- Det er jo fantastisk bra! Det er kjempestas! utroper han.

Hosletoppen var også beste skole i Bærum på de nasjonale prøvene i lesing.

- Hva er oppskriften på de gode resultatene?

- Det som er oppskriften er for gode resultater er et godt elevmiljø, dyktige lærere som stiller krav til elevene og foreldre som følger opp skolearbeid. Og det har vi på Hosletoppen skole, sier Gjedrem.

- Må ikke hvile nå
Rektoren gir likevel mesteparten av æren for topplasseringen til Hosle barneskole - og foreldrene.

- Det er foreldrene til ungene og Hosle skole som skal ha æren for resultatet. For de har gått på Hosle skole i sju år og lært engelsk, og så har de gått fire måneder hos oss. Hosle skole er en bra barneskole som har jobbet systematisk i mange år, skryter han.

Gjedrem sier de til og med hadde tekniske problemer da engelskprøven, som besvares på PC, skulle gjennomføres.

- Så vi har ikke jukset på noen som helst måte, snarere tvert imot, sier han.

- Så nå skal du vel fortelle elevene dine om topplasseringen?

- Ja, det vil jeg selvfølgelig gå og fortelle dem. Det er viktig å fortelle det at de ikke må hvile på laurbærene, men at det betyr at vi må stille store krav til deres prestasjoner, særlig i lesing er det viktig å fortsette med det gode arbeidet for å henge med, sier Gjedrem til Nettavisen.

Sjekk også leseresultatene
For to uker siden kunne Nettavisen offentliggjøre resultatene for alle skolene etter de nasjonale prøvene i lesing.

Også der hadde Oslo og Akershus et gjennomsnittlig mestringsnivå som lå noe over de andre fylkene.

Les egen sak: Oslo helt til topps

Her kan du sjekke alle resultatene