Listen for hovedopptaket er nå publisert. Ikke overraskende er profesjonsfagene innenfor helsesektoren representert i toppen.

De 11 første fagene er helserelatert. Helt på topp finner vi medisinstudiet med start høst. Hele 67,9 poeng måtte du ha for å komme inn på studiet på ordinær kvote - og over 2000 søkere står på venteliste. Tett bak følger medisinstudiet på UiO med start vår, og medisinstudiet på NTNU og UiT.

Se alle listene fra hovedopptaket 2010 her!

 • UIO Medisin, høst - 67.9
 • UIO Medisin, vår - 67.0
 • NTNU Medisin - 66.4
 • UIT Medisin - 65.9
 • Psykologi prof høst - 65.3
 • UIB Medisin - 65.2
 • Odontologi, høst - 65.2
 • Psykologi prof vår - 64.2
 • Odontologi, vår - 64.1
 • Veterinær, Oslo - 63.4
 • Ernæring - 63.4

Men ikke alle helsefagene er å finne i toppen på poenggrenselisten. For å komme inn på sykepleier-studiet på Høgskolen i Hedmark (HiH) trengte man 30.6 poeng. På de tre nederste plassene for studiene det er en poenggrense for å komme inn finner vi følgende:

 • Vernepleie - 30.7
 • Sykepleier - 30.6
 • Eiendomsmegling - 30.0

Men likevel: Flesteparten av studiene på listen har alle søkere fått plass. Se hele listen i Excel-format her.

Her er det ennå ledig: 2650 ledige plasser lagt ut