Gå til sidens hovedinnhold

Sjekk hvorfor Furuset er framtida

Etterlengtet områderegulering gir grønt lys for 2000 nye boliger og effektiv klimavennlig transport på Furuset.

FURUSET: Forslaget til regulering som ble lagt frem av Plan- og bygningsetaten mandag denne uken legger opp til utvikling av 2000 miljøvennlige boliger, nytt sykehjem og nye skoler.


– Et velutviklet kollektivknutepunkt og nye arbeidsplasser vil gjøre Furuset til et enda mer attraktivt sted ved Østmarka, sier prosjektleder i Plan- og bygningsetaten Erling Ekerholt Sæveraas.


Furuset er med dette på ny i støpeskjeen.

Blågrønt drag

Forslaget legger opp til å reetablere Trygve Lies plass og bygate med parkering under bakken, med handel i første etasje, samt å opparbeide Østmarkaallemnningen som et blågrønt drag fra Østmarka til Fossumbekken.

Reguleringen tar ikke definitivt stilling til fremtidig lokk over E6, men vurderer muligheten for lokk eller tunnel ved E6 for å knytte Østmarkaalmenningen østover.

Ja til kunstgress

Befolkningen på Furuset er delt. Mange ønsker oppgradering og satsing velkommen, men like mange frykter redusering av grøntarealer og oppsplitting av eksisterende grønne drag.

Tidligere Furusetbeboer Ben Borgen har konkrete innspill til hvordan Furuset bør utvikles, og etterlyser en felles scene mellom Granskolene.

Han ønsker seg kunstgressbane nedenfor senteret, og oppfordrer til å gjenåpne en ny ungdomsklubb i banklokalene, med SFO i 1. et. Han mener dessuten at det ikke bør lages bekk forbi Gran barnehage:

– Denne vil dele området i to. og kunne være farlig for barn som rett og slett kan drukne i den, mener Borgen.
Han anbefaler gangbro over Granstangen, og oppfordrer til at alle friområder i Gransdalen bevares. Borgen etterlyser en skiløype fra Furuset til Østmarka og sier nei til flere bygninger ved Furuset senter.


Høringsdokumentene stilles nå med skisser ut i biblioteket på Furuset. frem til 16. mars.

Les også:

Ja til større Stovner senter

Nå skal Stovner møte massiv byvekst

Reklame

I kveld kan man vinne 467 millioner