OSLO (Nettavisen): Sjøforsvaret etablerer nå dobbel besetning på fregattene for å hindre tilsvarende ulykker som med KNM Helge Ingstad for ett år siden.

Fredag la Statens havarikommisjon frem sin delrapport 1, etter kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS i november 2018.

Havarikommisjonens undersøkelser avdekker at en rekke operative, tekniske organisatoriske og systemiske faktorer medvirket til at situasjonen i Hjeltefjorden kunne oppstå.

På en pressekonferanse fredag presenterte Sjøforsvaret en rekke tiltak, blant annet styrket opplæring og styrket trening for broteamet, som de setter i verk i kjølvannet av fregattulykken.

- Vi har etablert dobbel besetning på en av fregattene og det er i ferd med å bli etablert dobbel besetning på den andre, sa sjefen i Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, på pressekonferansen.

- Vårt hovedfokus er å lære av ulykken for å unngå at lignende ulykker skjer igjen i fremtiden, sa Stensønes.

Stensønes sier at Sjøforsvaret stiller seg bak beskrivelsene av hendelsesforløpet som ble lagt fram i den delrapport fra Statens havarikommisjon tidligere på dagen.

Han understreket at Sjøforsvaret har stilt all informasjon og alle ressurser tilgjengelig for å bistå Havarikommisjonen og politiet.

- Rapporten er avgjørende for å kunne dra lærdom av ulykken, sa Stensnønes.

Han la til at animasjonen og videoen av ulykken som Havarikommisjonen har presentert gjorde inntrykk.

- Den gjorde et voldsomt inntrykk på meg, sa Stensønes, som sa at besetningen som var involvert og mannskapet på fregattene generelt får oppfølging og blir tatt godt vare på.

- Besetningen får den samme oppfølging som personell som kommer fra internasjonale operasjoner. Senest i kveld var det en samling der de fikk vite hva vi på det daværende tidspunktet visste, sa Stensønes.

Sjøforsvaret holdt sin pressekonferanse på besøkssenteret på Akershus festning fredag. Tidligere på dagen la Havarikommisjonen fram sin delrapport om Helge Ingstad-kollisjonen.