– Det er ensidig mistro og mistillit fra staten, hvor du ikke belønner og nærmest straffer de som ønsker å være i arbeid, forteller Kristjánsson.

Han er blant de som sperret opp øynene etter Nettavisens sak om Tuva Nordal Skjerve, moren til dødssyke Ailo.

Trønderen har jobbet ved siden av å motta pleiepenger fra Nav. Når hennes tre år gamle sønn dør vil hun kun få seks uker med stønad. Hadde hun aldri jobbet i tre år sammenhengende, ville hun fått dobbelt så mange uker etter at hun mister barnet.

– Det blir helt bakvendt. Her straffes du hvis du ønsker å bidra til fellesskapet, eller om du jobber for at du selv har behov for et glimt av normalitet i den tyngende situasjonen du står i, konstaterte Skjerve til Nettavisen.

Nå får hun støtte fra nettopp de som var med å lage regelverket: Stortingspolitikerne.

– Dårlig samfunnsøkonomi

– Dette viser bare hvor smålige regler vi har for de som trenger hjelp. Her er et godt eksempel på at staten har et regelverk de tror virker lurt i Excel-skjemaene sine, så blir det helt bakvendt og smålig. Alle partier prater om arbeidslinje, men her har du ordninger som motvirker det å jobbe når du har mulighet til det, sier Kristjánsson.

Ifølge rogalendingen oppdager han stadig nye regler og retningslinjer i Nav der det straffer seg å jobbe ved siden av at du får økonomisk støtte fra staten.

– Her mister de barnet og politikerne tenker «hun har tilknytning til jobb, så hun kan komme seg raskt ut». Dødsfallet er en personlig krise for henne, det tar tid å komme over. Dersom hun må ta ut sykemelding i stedet fra en arbeidsgiver går uansett vinningen opp i spinningen. Det er ikke så lurt samfunnsøkonomisk å tvinge foreldre tilbake i jobb etter at ungen deres døde, konstaterer Rødt-politikeren og legger til:

– Selv om du kunne spart litt penger på denne ordningen, hvor jævlig kjipt land skal vi være? Skal Nav-systemet og politikerne gjøre livet verre for deg ved at du må krige for rettighetene dine etter at ungen din dør?

Vil innføre dansk løsning

Både Rødt og KrF mener det nå trengs en endring i lovverket. Dag-Inge Ulstein, nestleder i KrF, sier partiet allerede til helgens landsmøte ønsker å lansere en lignende ordning som Danmark innført i 2021, en slags sorgpermisjon. Forslaget innebærer at foreldre som mister barnet sitt vil få økonomisk støtte i inntil 26 uker etter barnets dødsfall.

– Jeg tror vi alle, uavhengig av politiske standpunkt, vet at det er traumatisk og tungt å miste barnet sitt. Så har det kanskje forsvunnet litt i regelverket at selv om man har jobbet ved siden av, trenger man en lengre sorgperiode, forteller Ulstein.

– Slik regelverket er nå rammer det skjevt, noe en eventuell sorgpermisjon vil være med på å utjevne. Det er helt åpenbart at veldig mange i en slik situasjon har behov for mer tid, uavhengig av hvor lenge du har mottatt pleiepenger, sier han.

– Dagens lovverk bør endres. Jeg kan si med stor sikkerhet at tre måneder pleiepenger etter et barns dødsfall er definitivt tilstrekkelig og ikke for lenge, konstaterer Kristjánsson.

– Ikke logisk at du skal rett tilbake i jobb

Til Nettavisen opplyser statssekretær Thomas Norvoll (Ap) at forskjellen i pleiepenger etter et barns dødsfall skyldes at foreldre som ikke har vært i arbeid trenger lengre tid på å komme seg tilbake i arbeid.

– Pengene er knyttet til overgangsperioden og ikke dødsfallet i seg selv. Foreldre som mister barn uten forutgående pleiepengeperiode vil ikke ha rett til pleiepenger etter dødsfall, forklarte han.

Det er noe Kristjánsson reagerer på.

– Du har mistet et barn du har brukt fulltid på og har full omsorg for. Når det skjer er ikke det logiske at du skal rett tilbake i jobb. Det er like stor sorg om du mister fem måneder gammel unge eller tre år. Med mindre du ser verden gjennom et Excel-ark, mener rogalendingen.

– Nav har jo andre trygdeordninger dersom foreldre trenger lengre tid på å komme tilbake til jobb, burde man ikke benytte seg av disse om du trenger mer enn seks uker?

– Helt klart, det finnes andre stønader for det, men det spesielle er at du får en opplevelse av å bli straffet hvis du prøver å jobbe ved siden av de pleiepengene. De trenger tid og må ha en ordning for det. Skal du benytte deg av de andre ordningene må du inn i en lang behandling om du er syk nok og kvalifisert nok til de trygdene. Det blir du hvert fall ikke friskere av.

Frp vil ha kritisk gjennomgang

Dagfinn Olsen er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og medlem av arbeids- og sosialkomiteen. I en epost til Nettavisen skriver han at saken til Tuva Nordal Skjerve tydeliggjør behovet for en kritisk gjennomgang av hele regelverket.

– Det fremstår helt urimelig at pårørende som allerede står i en svært vanskelig fase i livet, i tillegg skal bli straffet av det offentlige fordi de står i jobb. Fremskrittspartiet vil følge opp denne saken i Stortinget.