Mange nyutdannede finansanalytikere i USA drømmer om en godt betalt jobb i en av de ettertraktede investeringsbankene på Wall Street. Men en ny intern undersøkelse blant såkalte junioranalytikere i storbanken Goldman Sachs, som nå verserer på sosiale medier, viser at en slik karriere kommer med en høy pris.

Junioranalytikere, som har vært ansatt i mindre enn ett år i investeringsbanken Goldman Sachs, har gjennomført en egen undersøkelse blant sine egne kolleger og seg selv om arbeidsforholdene i investeringsbanken.

Les også: Tidligere forskning gir varsko: Hjemmeværende arbeidere kan bli mindre forfremmet enn de som jobber på kontoret

13 junioranalytikere deltok i undersøkelsen, som blant annet avdekker at de arbeider 95 timer i snitt hver uke. I gjennomsnitt får de fem timer søvn i døgnet.

Undersøkelsen avdekker også at arbeidet går utover personlige forhold, og at arbeidet påvirker den mentale og fysiske helsen.

De nyansatte analytikerne varsler også at de vil slutte i jobben dersom forholdene ikke bedres i løpet av seks måneder, melder BBC.

- Angstnivået går gjennom taket

Den interne undersøkelsen gir et sjeldent innblikk i det enorme arbeidspresset unge og nyutdannede bankanalytikere utsettes for i en av Wall Streets mest anerkjente investeringsbanker.

«Søvnmangelen, behandlingen fra overordnede i banken, den mentale og fysiske påkjenningen … jeg har vært gjennom fosterhjem og dette er utvilsomt verre,» opplyser en av respondentene i undersøkelsen.

«Jeg synes ikke det er greit å jobbe 110 til 120 timer i løpet av en uke. Matematikken er enkel. Da gjenstår det fire timer om dagen til å spise, sove, dusje, tid til stell på badet og generell overgangstid. Dette er langt over nivået 'hardtarbeidende'. Det er umenneskelig/misbruk,» fastslår en annen respondent.

Her er flere utdrag av kommentarer i undersøkelsen:

«Jeg klarer ikke å sove lenger fordi angstnivået går gjennom taket».

«Jeg har fysisk og kroppslig vondt hele tiden, og mentalt sett er jeg på et virkelig mørkt sted».

«Det var en stund jeg verken spiste eller dusjet, eller gjorde noe annet enn å jobbe fra morgen til etter midnatt».

Les også: Virkeligheten overgår Exit-serien: – En av Norges rikeste tilbød meg én million

- Overdreven overvåking og detaljstyring

Samtlige respondenter i undersøkelsen opplyser at jobben deres har hatt en negativ innvirkning på deres forhold til venner og familie, og 77 prosent opplyser at de er blitt utsatt for misbruk på arbeidsplassen.

83 prosent opplyser at de blir utsatt for «overdreven overvåking og detaljstyring». 17 prosent sier de regelmessig utsettes for skriking og banning på arbeidsplassen.

Hele tre fjerdedeler svarer at de har fått, eller vurdert å få, profesjonell hjelp til å håndtere mentalt stress forårsaket av arbeidssituasjonen.

Les også: Supermodellen forteller om virkelighetens Exit: – Sjeiken tilbød meg millioner for Dubai-tur

Goldman Sachs: - Tar det på alvor

Undersøkelsen inneholder også konkrete anbefalinger til ledelsen for å bedre arbeidsforholdene til junioranalytikerne, deriblant en anbefaling om en arbeidsuke på maks 80 timer, fri på lørdager og ikke noe arbeid etter klokken 21.00 fredag kveld.

Analytikerne presenterte undersøkelsen til ledelsen i Goldman Sachs i februar måned. Investeringsbanken opplyser at de tar funnene i undersøkelsen på alvor.

- Vi erkjenner at våre ansatte har veldig mye å gjøre, fordi businessen er sterk og volumet er på historiske høyder, sier talsperson Nicole Sharpe i en uttalelse til BBC.

- Etter ett år med covid er forståelig nok strikken til folk ganske tøyd, og det er grunnen til at vi lytter til deres bekymringer og iverksetter flere tiltak for å adressere dem, sier Sharpe.

Goldman Sachs opplyser at de gjenopptar «Saturday Exception» som en retningslinje, altså jobbfrie lørdager, i tillegg til at de tar grep for å automatisere en del av arbeidsoppgavene til den såkalte juniorstaben.

Goldman Sachs hadde en innrapportert nettoinntekt på 44,6 milliarder dollar i 2020, ifølge BBC, noe som tilsvarer 382 milliarder kroner.