Samtlige sju tiltalte ble kjent skyldig, men bare seks av mennene fra Trøndelag er dømt etter den såkalte mafiaparagrafen – straffelovens paragraf 60 a. De sju dømte må også tåle inndragning av til sammen 7,9 millioner kroner for penger de har tjent på virksomheten, besluttet Sør-Trøndelag tingrett tirsdag.

Klassisk bakmann
Den antatte hovedmannen (39) fikk sju års fengsel da saken kom opp til doms. Dette er over strafferammen for grov dopingforbrytelse – som er satt til seks år. Han ble også dømt til inndragning av 3 millioner kroner.

Les også: Doptiltalt brukes som treningsekspert

Retten konstaterer at 39-åringen har vært en «bakmann i ordets klassiske forstand».

- Det er særlig viktig at passive bakmenn straffes hardt, og denne saken illustrerer godt hvordan bakmenn tvinger andre til «å holde hjulene i gang», heter det i dommen.

39-åringen anket dommen på stedet. De seks andre tok betenkningstid.

Mafiaparagraf
Retten følger langt på vei påtalemaktens påstand om at det er et organisert kriminelt nettverk som har stått bak produksjon og omsetning av ulovlige dopingmidler med en enorm fortjeneste.

- Virksomheten har dessuten generert en svart økonomi i flere ledd, og retten finner det også sannsynliggjort at det i noen utstrekning har vært forbundet med bruk av press og utnyttelse av de involverte, heter det i dommen.

Les også:- De er en del av et svært lukket miljø

Aktor, statsadvokat Unni Sandøy, sier seg fornøyd med dommen.

- Totalt sett er vi fornøyd med at vi har fått en svært grundig dom. Vi har fått medhold i alle de prinsipielle punktene i bevisvurderingene vår, sier Sandøy til Adresseavisen.

Strafferabatt
For de øvrige seks tiltalte varierer straffene fra seks års fengsel til samfunnsstraff. Flere er innrømmet strafferabatt for å ha tilstått sin egen eller andres rolle i virksomheten.

Det gjelder for eksempel 44-åringen som har hatt tilnavnet «Trykkeren». Sør-Trøndelag tingrett mener han i utgangspunktet kvalifiserer til en fengselsstraff på seks år for å ha framstilt dopingmidler med til sammen 50 kilo virkestoff. Men 44-åringen får straffen nedsatt til tre år og seks måneder for å ha erkjent alle forhold og samarbeidet med politiet.

Millioninndragninger
En 28-åring med tilnavnet «sjef 2» er dømt til seks års fengsel istedenfor sju fordi han etter hvert som bevisene er lagt fram har vært villig til å forklare seg om hvordan bevisene må forstås. 28-åringen regnes som den aktive hovedmannen etter 2008. Retten har dømt ham til inndragning av 2,6 millioner kroner.

Den fjerde hovedpersonen i nettverket går under navnet «dataeksperten». 28-åringen er dømt til fem år og to måneders fengsel, samt inndraging av 1,7 millioner kroner. (©NTB)