Det kommer fram i en undersøkelse som Kantar har utført for Forsvarets forum.

38 prosent er helt enige, mens 28 prosent er delvis enige i at norske myndigheter bør gi oppholdstillatelse til alle afghanske statsborgere som tidligere har jobbet for Norge i Afghanistan.

8 prosent svarer at de er helt uenige, 5 prosent er delvis uenige i spørsmålet, 9 prosent svarer verken eller, 11 prosent har svart at de ikke vet, mens 1 prosent ikke har svart.

Les også: Taliban: Ønsker å overta i løpet av noen dager

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sa søndag til NTB at han åpner for en ny vurdering av søknadene fra afghanske eks-ansatte om opphold i Norge, og at han vil ta dette opp i regjeringen.

Undersøkelsen er gjennomført blant 1.012 personer i perioden 4. til 10. august 2021 og har en feilmargin på +/- 3 prosentpoeng.

(©NTB)