Oslo (ANB): Dette foreslås, etter det Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) kjenner til, i den nye transportplanen som legges fram fredag.

– Hele E6 fra sør til nord blir et satsingsområde i transportplanen, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Tredobling
Regjeringen vil tredoble samferdselsbevilgningene i nord i forhold til dagens nivå.

– På den måten vil vi binde hele nordkalotten bedre sammen slik at vi kan utvikle et bedre næringsliv i Nord-Norge, sier samferdselsministeren. Hun er også opptatt av å bedre forbindelsene over til Sverige, Finland og Russland. E8 fra Tromsø til finskegrensa skal oppgraderes, og E6 vest for Alta blir betydelig opprustet.

Ny bru
Hålogalandsbrua nord for Narvik vil snart bli en realitet. Da blir reisetiden til flyplassen på Evenes redusert med 20 minutter, og dermed er det klart for å nedlegge flyplassen i Narvik.

– En slik nedleggelse har lokalt vært lagt som en forutsetning, sier hun.

– Det blir en kraftig opprustning av E6 i nord, og nå kan jeg love gul midtstripe på hele E6 gjennom Nordland, sier ministeren og viser til at hun nylig besøkte Grane hvor veien bare er fem meter bred.

– Her er det ikke lett for fisketrailere å møtes, sier hun.

Det skal bevilges ti milliarder kroner til rassikring, og mange av disse pengene vil komme Nord-Norge til gode. (ANB)