Gå til sidens hovedinnhold

Skagen om verdensøkonomien

Skagen Fondenes makroøkonom og porteføljeforvakter, Torgeir Høien, spår god vekst i verdensøkonomien i år. Sjekk hva han forventer seg av 2005

Skagen Fondenes porteføljeforvalter og makroøkonom Torgeir Høien er ute med en bred analyse av forventningene til 2005.Høien skriver i gjennomgangen at de forventer en vekst i den globale økonomien på ca. 5 prosent i år, mens den i fjor var på 5,1 prosent. De forventer også at den amerikanske økonomien vil vokse like mye i år som i fjor, det vil si en vekst på i underkant av fire prosent.Den japanske økonomien vil ifølge Skagen vokse med 3 prosent i og veksten i eurosonen vil også ta seg noe opp gjennom året.- Noen av de mindre økonomiene, som har vokst svært bra i det siste, vil derimot få litt lavere vekst i 2005. Samletvekst i Eurosonen anslås til ca. 2,5 prosent i 2005, skriver Høien.Sterk i Kina og emerging markets

Høien forventer fremdeles sterk vekst i Kina, og spår en oppgang på brutto nasjonalprodukt på i underkant av 10 prosent i år, mens India spås å vil få en vekst på 8 prosent.- Det blir også høy vekst i mange andre fremvoksende økonomier, selv om økt oljepris demper veksten i noen land, skriver Høien.Oljepris drevet av kraftig økonomisk vekst

- Den høye oljeprisen er i all hovedsak en konsekvens av kraftig økonomisk vekst som driver opp etterspørselen etter oljen og andre råvarer. Markedet antar at oljeprisen vil ligge på ca.60 dollar per fat frem til 2011, skriver Høien.

Reklame

Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett