Gå til sidens hovedinnhold

Skal bli lokalsenter

Fjordbyen nærmer seg realisering. Tirsdag fikk Dyrvik Arkitekter oppdraget med å utforme det som skal bli Ormsund lokalsenter.

NEDRE BEKKELAGET: Vi starter helt på scratch med dette spennende oppdraget. I øyeblikket kan jeg derfor ikke si noe om hvordan vi skal forme området på og rundt dagens renseanleggtomt, sier Geir Dyrvik.
Innen 31. mai skal forslaget leveres til Fjordbykontoret. Da skal planene for Ormsund stilles ut i Arkitekthøyskolens lokaler sammen med forslagene til de øvrige delene av Fjordbyen. Anledningen er en internasjonal EU-konferanse om sjøfrontplanlegging.

Færre boliger

Så skal Fjordbykontoret evaluere forslagene og lage et endelig dokument, "Fjordbyen, program for planarbeid" som sendes til politisk behandling. Når det er vedtatt av bystyret, må vi gå videre med detaljene i et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo Havn KF, sier prosjektleder Stein Kolstø.
Han er optimistisk til den planleggingen som nå igangsettes for Ormsund, og at det ansees som et byutviklingsområde. Et tidligere forslag gikk ut på å bygge om lag ett tusen boliger på dette området, men Kolstø tror det blir færre nå.
Støyen fra kysttrafikken på Kneppeskjærutstikkeren og den fremtidige containerhavna på Sjursøya (Ormsundkaia flyttes hit i 2008), vil nok bety at boligtallet synker noe. Dette er det arkitekt Dyrvik som må se på, sier han.

Bystyret avgjør

Grethe Horntvedt (H), byråd for byutvikling, er den politikeren som først får se forslaget.
Vi har fått beskjed om at den skal oversendes oss i august. Byrådet vil legge den frem i september, og så er det opp til bystyret når den avgjøres. Trolig i løpet av høsten, sier Horntvedt.
Det er satt i gang en prosess mellom Oslo Havn KF og EBY (Eiendoms- og byutviklingsetaten) om et eventuelt makeskifte av renseanleggtomta. Vil dette ha noen innvirkning på fjordbyplanene?

Den saken skal også til bystyret, så det må vi se i sammenheng.

Følger med

Utvalget for Bekkelagets Sjøside (UfBS) har i flere år vært en viktig brikke i planene om fjordby og fremtidig bruk av hele Sydhavna. Foreningen vil fortsatt være med å bestemme hva som skal gjøres i Ormsundområdet.
Kjersti Elvestad i UfBS er glad man nå velger byutvikling fremfor havnevirksomhet. Men, hun vet inderlig godt at det ikke er noen garanti for at det blir byutvikling i Ormsund. Det må først gjøres et vedtak.
Vi er positive til alt som forsterker byutviklingsalternativet. Vi skal følge godt med. Og, minne politikerne om hva de skriftlig lovet oss før kommunevalget i 2005, sier Elvestad.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping