Oslo skal få ny reservevannforsyning, et prosjekt som allerede har sprukket med flere milliarder kroner. Byggearbeidet er i gang, og fra 2023 starter tunnelboringen til den 19 kilometer lange råvannstunnelen fra Holsfjorden til Huseby i Oslo.

I tillegg skal det bygges en vanntunnel under Oslo sentrum, som skal koble den nye reservevannløsningen sammen med dagens rørnett - og det får konsekvenser og vil skape støy.

- Det vil merkes for folk i Oslo, og det er jo sånn at vi må bygge disse systemene der folk bor og bruker vannet sitt. Da er det ikke mulig å gjøre det uten at vi forstyrrer noen, sier Gro Haldis Elden, kommunikasjonsleder for prosjektet ny vannforsyning, til Nettavisen.

Elden understreker imidlertid at de har forsøkt å gjøre tiltak for å redusere belastningen for folk, blant annet ved å redusere antall steder hvor det skal graves.

Les også: Vanngebyret i Oslo kan bli skyhøyt etter vannskandalen: - Helt uakseptabelt

- Blir en del transport

Den første vanntunnelen som skal bygges, fra Holsfjorden til Huseby, vil i hovedsak berøre folk som bor ved uttaket til tunnelen i begge ender.

- Noen vil selvfølgelig bli berørt, men det er en fordel at den i stor grad går under ubebygd terreng, sier Elden.

Råvannstunnelen skal bygges ved hjelp av to boremaskiner, som fra hver sin side skal bore seg gjennom fjell og jordmasser til de møtes.

- Arbeidet med å bygge råvannstunnelen starter fra Holsfjordsiden ved årsskiftet 2022/2023, og så har vi en maskin som starter fra under bakken fra en av fjellhallene som skal huse vannbehandlingsanlegget under Husebyskogen. Der vil man holde på med sprengningsarbeider fram til 2024, forteller hun.

Les også: Krever at Raymond Johansen tar regninga: - Jeg grøsser ved tanken

Steinmassene som tas ut skal transporteres med lastebiler til Drammen havn, som skal bruke massene til å utvide havna der. Noe masser skal også brukes lokalt i nærområdet ved Holsfjorden.

- Så det blir ganske mye transport på veiene?

- Ja, det vil bli en del transport. Det vil nok øke noe på med massetransporten fra neste år, og da ser vi på ulike tiltak for hvordan vi kan ta hensyn til nabolagene, sier Elden.

Hun viser til at hovedriggområdet for vannbehandlingsanlegget på Huseby ligger inntil Sørkedalsveien, hvor det er kort vei ned til Ring 3, for transport videre vestover mot Drammen.

Slik påvirkes Oslo sentrum

Del to av det omfattende prosjektet, blir byggingen av en nesten like lang tilførselstunnel under Oslo sentrum, fra øst til vest. Dette arbeidet starter i 2024.

Det er denne tunnelen som skal føre vannet fra Holsfjorden videre ut i byen.

- Det skal bygges en 11 kilometer lang tunnel som går fra Stubberud i øst til Huseby vest. Den skal også bygges med en tunnelboremaskin, og det meste av arbeidet skal foregå under bakken. Massene skal også tas ut på ett sted, forteller Elden.

Boringen under Oslo skal pågå i to år.

Tunnelen, som blir sju meter i diameter, vil gå fra Sagene til Trosterud. Steinmassene skal her tas ut på Stubberud ved Alnabru i Groruddalen, like ved Alnabrusenteret.

- Det er inne på et industriområde, og rett ved E6, legger kommunikasjonslederen til.

Les også: Oslo-byrådet ofrer badestrand

- Berører friområder

Det skal også bygges en tre kilometer lang tunnel fra Maridalen til Disen, som skal erstatte en eldre vanntunnel. Massene vil da tas ut ved Oset der dagens vannrenseanlegg ligger, der det allerede er en anleggsvei som skal benyttes.

«På Oset, Bjølsen, Disen og Trosterud vil permanente og midlertidige tiltak kunne berøre friområder. På Stubberud vil det midlertidige tiltaket i hovedsak berøre et næringsområde», skriver Oslo kommune om prosjektet på sine nettsider.

Les mer om du blir berørt av planene her (ekstern lenke)

- Vil tunnelarbeidet bli hørbart for folk i Oslo når det borres under bakken?

- Det vil nok variere litt fra område til område, og om bygningene står på fjell eller løsmasse. Da vil vi gå ut med informasjon til dem, og eventuelt tilby overnatting i en kortere periode for de som blir berørt, sier Elden.

Også steinmassene som tas ut under Oslo sentrum, skal fraktes til Drammen havn.

- Tunnelen skal fores med en betongkledning slik at det blir tett. Det skal så legges rør inne i tunnelen, hvor det blir plass til å inspisere, sier hun.

- Overvåker bygninger

Elden beskriver tunnelarbeidet under hovedstaden som komplisert, men mindre belastende enn andre metoder de kunne ha valgt.

- Vi kunne valgt sprengning, og da måtte vi hatt flere angrepspunkter for uttak av masser i Oslo sentrum. Så med denne metoden unngår vi massetransport ved tverrslag som var lagt inn ved Ullevål og Østre Akersvei, der det ikke blir aktivitet over bakken - og ved Disen der det nå blir betydelig mindre aktivitet, sier hun.

- Er det noen fare for bygninger når tunnelarbeidet pågår?

- Vi gjør jo omfattende undersøkelser i forkant av grunnforhold og bygninger. Det er en del av et overvåkningsprogram vi har, så vi vet tilstanden og hva vi må ta hensyn til. Det vil også gjøres undersøkelser underveis så det ikke skal føre til skade på infrastruktur, sier Elden.

Hele det omfattende prosjektet skal stå ferdig og i 2028.

- Forstår frustrasjonen

På Huseby må nærmere 100 husstander leve med et masseuttak som nærmeste nabo de neste årene, og naboene har reagert kraftig planene i deres nabolag.

- Byrådet og flertallet i bystyret har vist sitt sanne ansikt. Det består av personer som savner anstendighet, empati og menneskelighet, tordnet Harald Benestad Anderssen, talsperson for Makrellbekken interesseforening, over Nettavisen for to år siden.

For naboene på Makrellbekken ved Huseby betyr det støy og støv fra mellom 40.000 og 50.000 lastebiler, samt en ulevelig støy fra viftene i tunnelen for masseuttak, ifølge naboene. I tillegg til at de har mistet et mye brukt friområde.

- Å gjennomføre prosjektet uten å ta noen hensyn, gjør også at man må lure på om Oslo styres av personer med sadistiske trekk, sa Benestad Anderssen.

- Det har vært en del klager fra naboene på Huseby. Hva tenker du om det?

- Vi har en veldig god dialog med nabolagene på Huseby og berørte områder på Ullern, og vi forstår veldig godt at naboene kan blir berørt av arbeidene og være frustrerte på det. Vi beklager de ulempene som anleggsarbeidet fører med seg, sier Elden, og legger til:

- Det er dessverre sånn når man bygger i en by at det vil føre til ulemper for noen, men vi forsøker å gå inn med tiltak og er veldig tilgjengelige for å svare på spørsmål.

- Kobler det sammen

I forrige uke vedtok Oslo bystyre de økonomiske rammene for del to av reservevannprosjektet. Dermed blir det nå full fart på prosjektet.

- Poenget med siste del er at vi skal kunne koble det sammen, og at hele byen skal kunne få vann både fra det vannbehandlingsanlegget som er under bygging på Huseby, og det anlegget vi har i dag ved Maridalsvannet hvor 90 prosent får vannet sitt fra, sier hun.

Det nye anlegget vil styrke vannsikkerheten betraktelig, ifølge henne.

- Dersom man får en utfordring for eksempel i Maridalsvannet, eller må ta anlegget ut på grunn av at man må gjøre en større drifts- eller vedlikeholdsarbeid, så kan man enkelt da koble om så alle kan få vann fra Holsfjorden i stedet, sier Elden, og legger til:

- Og den muligheten har vi ikke i dag før vi gjør dette arbeidet.

Hun sier det uansett er behov også for å oppgradere dagens ledningsnett.

- Når vi har hatt en sånn sårbar situasjon i Oslo over lang tid, så er det stor press på det eksisterende distribusjonsnettet og det er behov for å skifte ut en del.

Flere milliardsprekker

Råvannstunnelen og det nye vannforsyningsanlegget på Huseby, har nå en prislapp på hele 17,7 milliarder kroner. Prosjektet blir 5,2 milliarder dyrere enn tidligere anslått, og opposisjonen i Oslo har omtalt det som den største budsjettsprekken i en norsk kommune noen gang.

Overskridelsen førte til et mistillitsforslag mot MDG-byråd Lan Marie Berg, som resulterte i at hele byrådet gikk av i juni.

Prisen for resten av prosjektet, tunnelene gjennom Oslo sentrum, er anslått å koste 9,15 milliarder kroner. Også i den delen av prosjektet har kostnadene økt kraftig fra de tidligere estimatene fra konseptvalgutredningen.