Gå til sidens hovedinnhold

Skal norsk natur ofres for Tysklands store klimatabbe?

Kraftkabler til utlandet medfører at norsk vindkraft inngår i et europeisk kraftmarked. Dermed ofres norsk natur blant annet for å erstatte tysk atomkraft.

Strømkabler til utlandet er en het potet. Tilhengerne hevder at strømkabler er bra for klimaet ved at utenlandskabler gjør Norge til et «grønt batteri» i Europa fordi norsk vannkraft og vindkraft kan eksporteres og erstatte forurensende kraftproduksjon i andre land. Blant tilhengerne av kraftkabler finner vi tankesmien Civita.

Les også: Planlegger tidenes største industriprosjekt i Norge: 220-meters havvind-turbiner med Norge som batteri

Motstanderne av kraftkabler har et annet syn. Der vektlegges det at eksport av kraft vil øke strømprisene i Norge og bidra til naturødeleggende vindkraftutbygging. Vindkraftutbygging på land gir store naturinngrep og skaper stor motstand særlig blant distriktsbefolkningen. Deler av fagbevegelsen er kritisk ut fra at arbeidsplasser i industrien kan trues dersom krafteksport gir høyere strømpriser.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

At utenlandskablene legger til rette for krafteksport er det ikke så stor uenighet om. Uenigheten går om slik eksport er bra eller ikke. Konflikten står i stor grad mellom vanlige folk som vil merke ulempene mest og «klimaeliten» i de store byene.

I praksis vil økt eksport av grønn energi fra Norge bety mer utbygging av vindkraft i norsk natur.

Er det kullkraft som erstattes når kraftkabler til utlandet bygges?

Hvilken kraft er det så som erstattes ute i Europa? Herom strides de lærde, og spørsmålet er heller ikke enkelt å besvare.

Les også: Forskere: 1100 personer dør hvert år fordi Tyskland faser ut atomkraft

Ser vi på det største EU-landet, Tyskland, så er det ikke forurensende kullkraft som først og fremst reduseres. Det er den utslippsfrie atomkraften som fases ut. Innen 2022 skal alle tyske atomkraftverk etter planen være stengt. Kullkraften opprettholdes selv om Tyskland satser sterkt på fornybar energi. Fornybar energi erstatter dermed utslippsfri atomkraft fremfor sterkt forurensende kullkraft.

Fossil kraftproduksjon i Tyskland har blitt bare svakt redusert de siste årene, mens atomkraftproduksjonen er halvert siden 2007.

I en fersk forskningsrapport som har vurdert virkningene av Tysklands avvikling av atomkraften, kommer det frem at dette medfører 1100 dødsfall årlig på grunn av forurensing. I tillegg kommer altså enorme klimagassutslipp som spys ut av kullkraftverk som må opprettholdes når atomkraftverkene stenges ned.

Tyskland har avviklet atomkraften i panikk

Bakgrunnen for at tysk atomkraft avvikles var ulykken i Fukushima i Japan i 2011. Atomkraftverket i Fukushima ble truffet av en tsunami og oversvømt. Selv om nærmere 20.000 mennesker omkom i tsunamien, var det ingen som ble drept som følge av ulykken ved selve atomkraftverket.

Les også: Skrinlegg NorthConnect

Fukushima-ulykken førte til vill panikk blant tyske politikere for å stenge ned atomkraften. Allerede i mai 2011, bare to måneder etter Fukushima-ulykken, hadde den tyske regjeringen besluttet å stenge ned atomkraften innen 2022. Forbundsdagen vedtok nedstengningen i juni samme år.

Tyskland hevder seg foroverlent i klimakampen. Omstillingen av den tyske energisektoren omtales som Energiewende, altså energiomstilling. Her gis fornybar energi stor plass, men den utslippsfrie og svært klimavennlige atomkraften skal altså bort.

Også flere andre europeiske land og Japan har trappet ned eller besluttet å avvikle atomkraften etter Fukushima-ulykken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Atomkraft er en viktig del av klimaløsningen

Når det gjelder atomkraft handler Tyskland stikk i strid med anbefalingene fra FNs klimapanel, IPCC.

IPCC mener tvert imot at atomkraft er et viktig virkemiddel for å få ned klimagassutslippene. I en rapport der IPCC studerer ulike alternative veier til 1,5 graders målet, ligger en kraftig økning i bruken av atomkraft inne for alle alternativene.

Les også: Det finnes en løsning på klimakrisen. Den hater vi mer enn klimakrisen

Når land derimot avvikler atomkraften, vil dette innebære at klimamålene ikke nås eller at energi må produseres fra andre kilder.

Det er her kraftkabler, vindmøller og nedbygging av norsk natur kommer inn som «løsning».

Både norsk natur og klimaet taper på Tysklands tankeløse atomkraftavvikling

De mest foroverlente entusiastene for det grønne skiftet har lansert ideen om Norge som Europas grønne batteri. Blant disse finner vi blant annet SINTEF-miljøet som lenge har snakket om dette. SINTEF ser helt sikkert mange interessante muligheter rundt dette temaet.

Ideen om Norge som Europas grønne batteri omfatter hele kjeden fra tysk atomkraft til kraftkabler og norsk vindkraftutbygging. Midt oppi dette har vi hatt striden om ACER, som er EUs energibyrå for energisamarbeid mellom landene.

Nå er det vindkraftutbygging og kraftkabler striden står om. Etter at Erna Solberg etter alt å dømme gav etter for press fra Venstre og KrF i IS-kvinnesaken, forlot Fremskrittspartiet regjeringen, og Solberg leder en mindretallsregjering. Det kan bli vanskelig når vindkraft og kraftkabler skal behandles i Stortinget.

Men i praksis er det altså utslippsfri atomkraft og ikke kullkraft som erstattes. Dermed blir både norsk natur og klimaet tapere ved atomkraftavviklingen.

Les også: Atomberedskap: Alle barnehager og skoler i Oslo får utdelt jodtabletter

Erna må si i fra

Erna Solberg har et nært forhold Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Hun bør benytte den gode relasjonen til å fortelle Merkel at det ikke er greit at norsk natur ødelegges for å erstatte utslippsfri atomkraft i Tyskland.

Det er ikke Norges oppgave å hjelpe Tyskland med å nå klimamålene når landet har tatt et så dårlig klimavalg. Nedleggelse av atomkraften er en klimatabbe Tyskland må rydde opp i selv.

Norsk natur skal ikke ødelegges med vindkraftutbygging for å erstatte utslippsfri tysk atomkraft.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Kommentarer til denne saken