Gå til sidens hovedinnhold

Skal skape en ny verden langs elva

En ny verden skal skapes langs en del av Alnaelva. Grorudgranitt, belysning og bedre stier er stikkordene.

KALBAKKEN: Om lag én kilometer av turstien langs Alnaelva skal kles i ny drakt. Og en av landets eldste bruer, Gamle Kaldbakkbrua som ble laget på 1700-tallet med ekte Grorudgranitt skal fram i lyset igjen.

Fra Grorud og ned til Ammerud skal det bli lettere for turgåerne å ta seg fram. Prosjektet er en del av Groruddalsatsingen. Prosjektleder Terje Nordeide viser med glede hva som skal gjøres. Vi står ved Kaldbakkbrua. En bru som skal tilbake i lyset.

– Hele bruvelvingen skal fram. Dette er en viktig historisk bit av området. Og den fortjener å synes. I dag kjører folk over brua uten å legge å merke til den, sier Nordeide.

Og Grorudgranitt skal selvfølgelig brukes.

– Selve brua ER jo bygget med Grorudgranitt. Derfor er det jo et viktig poeng at denne steintypen skal brukes her.

Det betyr blant annet plassen ved brua skal få sitteplasser. Selve brua skal få en ansiktsløftning. Fotgjengerfeltet på toppen av brua og i Kalbakkenveien skal også gjøres sikrere for myke trafikanter.

Tilgjengelig

Lengre opp, på den andre siden brua er arbeidet i gange med å gjøre stien bedre. Og så her brukes Grorudgranitt. Nordeide peker opp til høyre langs stien. Der er den gamle prestegården også i ferd med å komme fram i lyset igjen. Den opprinnelige hagen skal anlegges på nytt.

– Etterhvert vil denne turveien få et historisk sus, sier Nordeide.

Arbeidet med gangveien skal etter planen være ferdig neste sommer.

Knytter sammen områder

Nordeides visjon er at områder skal knyttes sammen. Fra Grorud og ned til Ammerud.

– Slik området langs elva er i dag, er det ikke så tilgjengelig. Det er flere barriererer langs elva. Med dette prosjektet får vi området fram til folket. Dette er jo egentlig indrefileten i området. Og det utvikler Alnavassdraget, sier Nordeide.

Reklame

Oppdateres daglig: 10 kupp du gjør i dag