Gå til sidens hovedinnhold

Skal Stortinget bare tvinne tommeltotter?

Nylig har det vært tre oppslag om saker FrP kjører hardt i media, samtidig som de ikke har gjort noe med dem etter snart seks år i regjering.

Forslagene det gjelder er: Forbud mot barneekteskap (Nettavisen), tilsyn med koranskoler (Dagen) og straffer for gjengkriminalitet (Dagbladet).

Barneekteskap: Når det gjelder barneekteskap stemte FrP og regjeringspartiene 29/5 2018 utrolig nok ned vårt forslag om at den norske ekteskapsloven skal gjelde også for religiøse ekteskap inngått i moskeer og andre trossamfunn, slik at barneekteskap, flerkoneri, mm blir forbudt også når man kun gifter seg religiøst.

I februar i fjor stemte de også ned vårt forslag om å fjerne unntaksbestemmelsen i ekteskapsloven som gir mulighet til å godkjenne barneekteskap i visse tilfeller. Likefullt tordner nestleder Listhaug i Nettavisen i dag mot at barneekteskap fins i Norge, og varsler forslag om tiltak. Mens Nettavisen spør hvorfor de da stemte ned forslagene.

Les også

Sylvi Listhaug: - Jeg synes det er helt forferdelig

Tilsyn med koranskoler: Her ble følgende forslag fra oss i Ap faktisk vedtatt i Stortinget 29/5 2018: « -gjøre tilsyn med og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønnssegregering fra barnsben av».

FrP har nå hatt ett år på seg til å følge opp dette viktige vedtaket i regjeringen, uten at noe har skjedd. Isteden går nestleder Listhaug ut i Dagen på fredag og krever tilsyn med koranskoler, og unnlater å si at dette er vedtatt av Stortinget og at problemet er at FrP og regjeringspartiene ikke gjør noe.

Les også

Frp foreslår tilsyn med koranskoler

Straffer for gjengkriminelle: Siden tidlig i Frp’s regjeringsperiode har jeg gang på gang tatt opp behovet for nye tiltak mot den økende gjeng- og ungdomskriminaliteten i spørsmål og interpellasjoner til deres sju justisministere. Da den negative utviklingen fortsatte og regjeringen stadig ikke hadde kommet med annet enn noen midler til nye politistillinger og Konfliktrådet, etc, kunne vi ikke vente lenger og la fram 14 konkrete forslag i november 2018.

Det handlet om å ramme gjengkriminelle strengere ved å forby deltakelse og rekruttering til kriminelle gjenger, endre lovparagrafen om organisert kriminalitet så gjengvirksomhet straffes hardere, gi nye lovhjemler for å ta penger og verdier fra gjengfolk, lage bedre sikkerhet i fengslene så de ikke kan smugle inn utstyr til å fortsette å lede gjengene derfra, flere plasser i ungdomsenhetene i kriminalomsorgen for de under 18 år som begår grov kriminalitet, osv.

Men alle de 14 forslagene ble svært skuffende stemt ned av FrP og regjeringspartiene siste dag før påske. Når Frp så presterte å gå ut i media en uke etter påske og kreve hardere straffer for gjengkriminelle, herunder flere av tiltakene de nettopp hadde stemt ned, var det toppen av kransekaka.

Les også

Sylvi Listhaug vil doble og firedoble straffen for kriminalitet på Holmlia og andre utsatte områder

Konspirasjonsteori: I media i dag lanserer FrP en konspirasjonsteori om at vi i Ap bare driver og fremmer tiltak de jobber med i regjering. Så da så. Men vi har faktisk vist ganske stor tålmodighet i de snart seks årene som er gått, mens Frp kunne arbeidet med disse forslagene i regjeringskontorene. Problemet er at ikke noe av dette er lagt fram for Stortinget, og at de heller ikke har sagt noe om når de vil komme, eller om de egentlig har gjort noe som helst.

Hvis Frp venter at Norges høyeste folkevalgte forsamling, Stortinget, skal sitte pent i år etter år og tvinne tommeltotter, mens de bytter justisministere og «ser på og vurderer» ting, tar de grundig feil. De 14 forslagene våre stammer fra erfaringer og kunnskap folk har som jobber med dette til daglig, og det bør FrP ha respekt for.

Det blir patetisk når deres partileder på landsmøtet tordner om at de skal ta pengene fra de kriminelle gjengene, mens regjeringens egne etater siden 2014 har lagt fram forslag om hvordan det kan gjøres. Uten at det er blitt fulgt opp, og når jeg spør i Stortinget om status, kommer det meget uklare svar. Vi har sjelden hørt så mye prat og så lite praksis som fra dagens FrP i regjering.

Les også

Sylvi Listhaug slår tilbake mot Jan Bøhler: - Vi går mye lenger

Kommentarer til denne saken