Fra 1. februar legger Oslo kommune ned et gratis tilbud om norskopplæring for voksne innvandrere, og det midt i kurset fordi for mange har meldt seg på, skriver Dagsavisen.

Dette får Venstre-politiker Abid Raja til å reagere.

- Om dette stemmer at innvandrerne frarøves muligheten til å lære norsk, er dette skammelig praksis, sier Raja til Nettavisen.

Les også: Oslo kutter norskkurs

- Gjør oss en bjørnetjeneste
Kurset startet i september i fjor, og skulle etter planen vare fram til juni. Men i desember kom beskjeden om at opplæringen nå må avsluttes.

Raja påpeker at norskopplæring for innvandrere er utrolig viktig.

- Uten språk kommer heller ikke integreringsprosessen i gang, og vi gjør oss som samfunn en bjørnetjeneste ved å ikke sikre at innvandrere lærer seg norsk. Uten språkkunnskaper oppstår utenforskapet og arbeidsledigheten, sier Raja.

- 1000 for mange
Oslo kommune regnet med at 900 innvandrere kom til å melde seg på norskkurset, men 1900 meldte seg på.

- Det stemmer at kurset avsluttes med norskprøve nå den 1. februar. Årsaken er at det startet 1000 flere elever enn forventet, sier fagkonsulent Siri Hanasand i Utdanningsetaten i Oslo kommune til Nettavisen.

Hanasand sier de rett og slett ikke har råd til å fortsette med kurset.

- Den gjennomstrømningen vi hadde forventet har heller ikke slått til. Vi trodde at en tredjedel skulle ta prøven i november, men kun sju prosent gjorde det. Da er det ikke mer midler til disposisjon til ekstratiltaket, sier hun.

- Paradokssalt
Raja mener det er paradoksalt at kurset kuttes fordi så mange innvandrere ønsker norskopplæring.

- Det er jo positivt at så mange innvandrere ønsker å lære seg norsk. Da er det paradoksalt at en derfor vil kutte det bort. Det skaper et inntrykk av at beslutningstakere ikke er så ivrige på at innvandrere skal lære norsk, sier han.

Hanasand i Utdanningsetaten opplyser at kurset har vært et ekstratilbud til innvandrere som kom til Norge før 1. september 2005.

- Denne gruppen mistet egentlig retten til gratis norskopplæring 1. september 2010. Da ønsket Oslo kommune å iverksette ekstratiltak og utvide den muligheten ett år til. Så planen var at kurset skulle gå fram til 1. juni, sier hun.

- Departementets ansvar
Høyres innvandringspolitiske talsmann, Trond Helleland, synes det er flott at Oslo kommune har gitt innvandrerne et ekstra tilbud, men mener Staten nå må ta et ansvar for å løse saken.

- Oslo kommune har jo åpenbart gitt et tilbud utover det de er forpliktet seg til å gjøre, og det er bra. Det er synd de ikke har råd til å fullføre, men Staten har jo hovedansvaret her. Det er de som setter rammene for hvor mange som kommer til Norge, sier Helleland til Nettavisen.

Helleland mener det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, som har hovedansvaret for denne situasjonen.

- De har hovedansvaret for å sette midler til rådighet slik at alle får en god oppfølging. Det bør ikke ha noe å si når de kom til landet. Hvis de ikke har fått det tilstrekkelige antallet med timer, bør de få det gjennom statlige midler, sier Høyre-politikeren.

- Det er ikke når de kom som bør være avgjørende, men hvilket nivå de ligger på. Det er jo også foruroligende at folk har vært her siden 2005 og ikke fått en god norskopplæring, sier han.

Han mener man må se på ordningen på nytt når innvandrere ikke får opplæring fordi de kom til Norge for tidlig.

- Dette er noe jeg vil ta opp i forbindelse med regjeringens behandling av integreringspolitikken, sier han.

- Nøkkelen til arbeidslivet
Helleland påpeker også viktigheten av gode norskkunnskaper.

- Generelt sett så er vi veldig tilhengere av norskopplæring for innvandrere. Det er noe som skal prioriteres - og må prioriteres. Det er åpenbart at det å lære seg norsk er det aller viktigste elementet for å få en god integrering. Uten norskkunnskaper så vil du ikke komme noen vei i samfunnet. Språk er hovednøkkelen til arbeidslivet, sier Helleland.