Statsbudsjettet for 2021 er regjeringens siste mulighet til sette i gang bygging av veiene de lovet at skulle bygges i Nasjonal transportplans (NTP).

En av de store spørsmålene var om regjeringen ville sluttføre motorveien som bare er halvbygget på Rv 4 på Hadeland en time nord for Oslo. Statens vegvesen har revet flere titalls bygninger for å kunne bygge veien ferdig, men har ikke fått klarsignal fra regjeringen.

Og det var nettopp der hvor skandaleveien slutter, samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i ettermiddag velger å holde sin pressekonferanse om statsbudsjettet, sammen med Statens vegvesen.

Les også: Den utrolige historien: Her bråstopper motorveien midt på et jorde en time nord for Oslo

Det betyr at motorveien mellom Gran og Lunner sluttføres.

Dette til tross for at Hareide mer enn har antydet at mange kommer til å bli skuffet over samferdselsinvesteringene fremover.

Les også: Hareide lover å snu Nasjonal transportplan på hodet - gir knusende beskjed til dem som liker tog

Bruker mange milliarder på nye veier

Det var allerede før statsbudsjettet ble lagt frem klart at jernbane kom til å bli den store budsjettvinneren i år, men også veiene vil bli tilført betydelige pengesummer.

Ifølge Samferdselsdepartementet skal det bruke 36,3 milliarder på vei, og totalt 80 milliarder kroner på samferdsel.

Det er totalt en økning på 8 prosent.

Reklame: Sjekk kredittscoren din gratis

Dette er de nye veien

Fem prosjekt hos Statens vegvesen kan få oppstart i løpet av 2021:

  • E18 Lysaker – Ramstadsletta i Viken fylke
  • E39 Myrmel – Lunde i Vestland fylke
  • E39 Lønset – Hjelset i Møre og Romsdal fylke
  • E39 Ørskogfjellet, krabbefelt i Møre og Romsdal fylke
  • Rv. 4 Roa – Gran grense inkludert Jaren-Lygnebakken i fylka Innlandet og Viken

- I disse fem store prosjekta har vi sett av midlar til førebuande arbeid som gjer det mogleg med byggestart i 2021, om alt går etter planen. Vi legg òg til rette for byggestart for prosjektet rv. 509 Sør-Tjora–Kontinentalvegen (Transportkorridor vest) i Rogaland fylke. Dette prosjektet er fullfinansiert med bompengar gjennom Bymiljøpakken, seier Hareide.

Se video-intervju med Sylvi Listhaug (Frp) her:

I porteføljen til Nye Veier kan følgende prosjekter få oppstart i 2021:

  • E6 Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark
  • E6 Kvithammer-Åsen og E6 Ulsberg-Vindåsliene i Trøndelag
  • E6 Moelv-Roterud, E6 Roterud-Storhove og E6 Storhove-Øyer i Innlandet
  • E39 Herdal-Røyskår i Agder.

I tillegg sattes det av midlar til forberedende arbeid på følgende strekninger: E8 Sørbotn – Laukslett i Troms og Finnmark fylke, E10/rv. 85 Hålogalandsveien i Nordland og Troms og Finnmark fylker og rv. 555 Sotrasambandet i Vestland fylke.

Carl I. Hagen: - Veldig glad for riksvei 4

Dette betyr at det ikke blir noen oppstart av prosjektet over Sollihøgda, som egentlig hadde planlagt oppstart rundt årsskiftet.

- Det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av prosjektet høsten 2020. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte i 2021, står det til slutt i avsnittet om Ringeriksbanen og E16, melder Ringblad.

Frp-veteran Carl I. Hagen er innstilt som 1. kandidat for Oppland Frp.

- Hvor godt kjenner du Oppland, Carl I. Hagen?

- Eli og jeg har vært i Oppland veldig mye. Vi har en hytte i Lesjaverk, hvor jeg har brukt over tusen timer som snekker og maler, forteller Hagen - og legger til:

- Jeg har vært veldig mye i Oppland og kjørt gjennom Oppland og ser behovet for bedre veier, særlig riksvei 4, som jeg er veldig glad nå ligger inne i statsbudsjettet. Det er veldig bra, sier Hagen til Nettavisen.

- Men det er andre ting vi også trenger i Oppland, legger han til.

Nominasjonsmøtet 25. oktober avgjør om Carl I. Hagen vinner frem.

Se video-intervju med Hadia Tajik her: