Gå til sidens hovedinnhold

Skape mer - for å inkludere flere

Vår aller viktigste jobb nå er å bekjempe årsakene til fattigdom. Vi vet at den største forskjellen er mellom de som er i jobb - og de som står utenfor.

Av Afshan Rafiq, stortingskandidat for Høyre i Oslo

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Vi er i en vanskelig og utrygg tid på grunn av koronasituasjonen. Den aller viktigste utfordringen nå er å få optimismen og tryggheten tilbake, sørge for at arbeidsledigheten går ned, at bedriftene og arbeidsplassene overlever, at det legges grunnlag for økt nyskaping og vekst i næringslivet og at velferden trygges.

Les også: Asheim ber ledige nordmenn delta i vinterfisket

Ulikheter begrenser

Det er et faktum at alle ikke har like muligheter til å delta og bidra. Manglende kompetanse, helseutfordringer og for dårlig integrering hindrer mange å leve de livene de ønsker.

Pandemien har forsterket disse utfordringene. Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at folk faller fra.

Et sterkt og godt samfunn bygger på frihet og mangfold, og gir rom for innsats og initiativ fra enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn, frivillige og næringsliv.

Jeg er opptatt av at ingen skal falle utenfor i samfunnet vårt. Det gjelder både barn og voksne. Derfor vil jeg kjempe for en politikk som virker. Det er viktig å bekjempe at foreldrenes utfordringer forfølger barna gjennom livet. Bare på den måten kan vi skape et samfunn som gir muligheter for alle.

Les også: Bekmørkt arbeidsmarked - men sjeføkonomen ser positive tegn: – Lyset i enden av tunnelen kommer nærmere

Kampen mot fattigdom

Vår aller viktigste jobb nå er å bekjempe årsakene til fattigdom. Vi vet at den største forskjellen er mellom de som er i jobb - og de som står utenfor. At de står utenfor har mange forklaringer.

Det er blant annet voksne mennesker som mangler grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Som skolen sviktet da de var unge. Det er mange innvandrere som ikke behersker norsk språk godt nok. Men det er også nordmenn som av ulike grunner ikke får en sjanse i arbeidslivet, og personer som sliter med fysisk/psykisk helse og rus.

Les også: Egil (49) og en kvart million nordmenn får ikke feriepenger neste år: – Dønn urettferdig

- Flere må med

Det å bekjempe fattigdom og forskjeller handler til syvende og sist om å inkludere flere. Jeg mener Høyre har den politikken som virker for å inkludere flere.

Høyres seks viktigste tiltak for å sikre at ingen faller utenfor:

  • Tidlig innsats. En skole som er der for dem som trenger den mest.
  • Kompetanse. Ingen mennesker skal gå ut på dato. Vi skal gi dem som mangler formell kompetanse en mulighet til å få det, og alle skal kunne oppdatere kunnskapen sin gjennom hele arbeidslivet.
  • Integrering. Vi skal sørge for at flere innvandrere kommer seg inn i arbeidslivet, slik at de kan forsørge seg selv.
  • Helse. Vi skal prioritere psykisk helse, gi behandling raskt og tilby hjelp der du bor.
  • Bolig. Vi målretter boligpolitikken for å hjelpe dem som trenger det mest.
  • Arbeid. Et arbeidsmarkedet hvor det er rom for å inkludere også dem som ikke står først i jobbkøen.

Les også: Elendig jobbvekst i USA - langt under forventningene

Flere tanker samtidig

I motsetning til venstresiden ser Høyre viktigheten av å ha flere tanker i hodet samtidig.

Det handler om å se helheten - at alt i samfunnet henger sammen. Skaper vi mer, kan vi inkludere flere.

Derfor har Høyre fokus på treffsikre løsningene for å hjelpe dem som trenger det mest. Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene har vært veldig flinke til å kritisere regjeringspartiene hver gang de kommer med krisepakker eller tiltak for å redde arbeidsplassene, bedriftene og velferden.

Det er på tide at Ap og opposisjonen forteller folket hvilke konkrete tiltak de har for å skape mer - og inkludere flere - i og etter koronakrisen.

Kommentarer til denne saken