*Nettavisen* Nyheter.

Friske meninger

Skaper vi menneskeverd, redder vi miljøet

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad skal bli far igjen.

Miljø- og klimakrisen er den største utfordringen verden står overfor. Den kampen må vi vinne, sammen, sier KrF-partileder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Miljø- og klimakrisen er menneskehetens største utfordring. Vi må klare å løse den uten å sette menneskeverdet i spill.

Av Kjell Ingolf Ropstad, leder av Kristelig Folkeparti

Da FNs generalforsamling vedtok verdenserklæringen om menneskerettighetene, var de opptatt av å understreke at hvert enkelt menneske har et ukrenkelig og iboende menneskeverd. I 1948 visste man at dette ikke var en selvfølge, og dermed skrev man i innledningen til menneskerettighetene at tanken om menneskets iboende verdighet var «grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden».

Jeg har rost den grønne bevegelsen for å ha løftet klimasaken verden over. Jeg har samtidig advart mot ideer som har fått fotfeste i enkelte deler av den internasjonale grønne bevegelsen. Det mener jeg det må være rom for å gjøre.

Mange forestillinger utfordrer menneskeverdet

Menneskeverdet er ideen om at mennesket er et vesen med spesielt høy verdi. At alle mennesker har den samme, høye verdien uavhengig av egenskaper, funksjonsevne og bevissthet. Det er mange forestillinger som utfordrer menneskeverdet: For eksempel ideer om at noen mennesker er en byrde, at det er vår evne til å yte og produsere som gir oss verdi eller at bare det «gode» livet er verdifullt. Men det kanskje mest alvorlige er når det stilles spørsmål ved om mennesket egentlig har noen spesiell verdi.

Les også: Kjell Ingolf Ropstad og kristenfolket har ikke monopol på menneskeverd

Det finnes stemmer som hevder noe annet. Et eksempel er den australske moralfilosofen Peter Singer. Ifølge Singer er det ikke noe spesielt ved å være menneske. I boken Animal Liberation skriver han at dette er et utslag av en «spesisisme», altså en artsjåvinisme som sammenlignes med rasismen. Han vil ikke basere etikken på at mennesket er en spesiell skapning som er adskilt fra andre dyr. Det er kjennetegn som selvbevissthet, rasjonalitet, interesser og følelser som gir en skapning verdi, ifølge Singer. Siden ikke alle mennesker har slike kjennetegn, har heller ikke alle mennesker samme verdi. Jeg mener Peter Singers tankegods er livsfarlig – og det var slike ideer jeg hadde i tankene da jeg advarte mot et menneskesyn som har fått fotfeste i deler av den grønne bevegelsens underskog.

Det er fristende å avfeie Singer som en så spesiell og outrert stemme i debatten at det ikke går an å bry seg om hva han sier, men som en av verdens ledende bioetikere, blir han lyttet til av både folk med makt og av mannen i gata. Han har blitt kåret til Australias Humanist of the Year og stilt til valg til det australske senatet for det grønne partiet. I 2017 ble Peter Singer invitert til å holde forelesning ved Universitetet i Oslo.

Norsk kritikk

Også i Norge har det vært kritikk av ideen om alle menneskers iboende egenverdi. Nasjonal talsperson i Grønn ungdom, Teodor Bruu, skrev i en kronikk i klassekampen kritisk om begrepet menneskeverd: Begrepet antyder at det er en grunnleggende forskjell mellom individer som er mennesker og individer som ikke er mennesker. Dette er også den rådende linja i folkeopinionen. Jeg mener at den er grunnleggende gal og hviler på noen etiske og filosofiske resonnementer som ikke henger på greip." Og "vi kan ikke opprettholde et hardt skille mellom mennesker og andre dyr uten å være grovt inkonsekvente i etikken vår".

Les også: MDG i strupen på KrF: - Vrøvl at vi likestiller dyr med mennesker

Vi bør behandle dyr pent. Alle samfunn bør ha en grunnleggende dyrevelferd som mål. Problemet oppstår i det øyeblikk vi visker ut forskjellen mellom mennesker og dyr – og begynner å tillegge noen dyr høyere verdi enn noen mennesker. Da har vi i realiteten satt menneskeverdet ut av spill. Vi står foran store debatter som samfunn. Det vil være helt avgjørende hvilket menneskesyn vi legger til grunn i de debattene. For KrF er det det tanken om at hvert enkelt menneske har en iboende og ukrenkelig egenverdi – fordi vi er mennesker.

Miljø- og klimakrisen er den største utfordringen verden står overfor. Den kampen må vi vinne, sammen. Jeg betrakter miljøbevegelsen som en viktig alliert for KrF. Jeg vet at de aller fleste miljøaktivister i Norge drives nettopp av omsorgen for mennesker, både nåværende og fremtidige generasjoner, som lider under miljø- og klimakrisen. Mitt anliggende er imidlertid å minne om at ikke alvoret i situasjonen får oss til å gradere menneskeverdet eller sette menneskerettigheter og demokrati til side. Det er ved å skape menneskeverd, at vi kan ta tak i miljø- og klimakrisen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag