Skjermen dominerer mediehverdagen

SSBs siste mediestatistikk er deprimerende lesing for alle som lager avis. Vi bruker over tre ganger så mye tid foran en skjerm enn med en avis i hånden.

20.06.08 11:06

Avisenes opplag økte fram til omkring 1990, men etter det har det gått motsatt vei. Opplaget per 1.000 innbyggere har vært synkende de siste 12 til 13 årene.

Samtidig har andelen som leser aviser hver dag, sunket noe siden midten av 1990-tallet; fra 85 til 77 prosent. Og vi bruker også mindre tid; i gjennomsnitt en halvtime per dag. Det er særlig i de yngste aldersgruppene at avislesning er blitt mindre vanlig, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er, ikke uventet, skjermen som dominerer vår mediehverdag. Allerede for ti år siden brukte vi nesten dobbelt så lang tid foran TV-skjermen som vi brukte til lesing. Gjennom hele 90-tallet har vi brukt stadig mindre tid til å lese og en gjennomsnittsdag bruker vi nesten fire ganger så mye tid foran skjermen som til lesing.

Et paradoks, kanskje, at jo høyere utdanning vi får, desto mindre leser vi. Dette gjelder alle typer papirpublikasjoner, ikke bare ukeblader.

Det er særlig tidsbruken foran PC-skjermen som drar opp skjerm-medienes andel. I snitt bruker vi PCen en halvtime hver dag (noen betraktelig mer enn andre kanskje?). Den ferske mediestatistikken er neppe lystig lesing for de som nå planlegger nye kommersielle radiosendinger. I løpet av ti år har andelen som lytter på radio daglig, sunket fra 71 til 58 prosent.

Se hele mediestatistikken her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.