*Nettavisen* Nyheter.

Skoleansatt oppbevarte barneporno på skolen

Politimester Hugo Henstein legger seg flat for politiets altfor trege saksbehandling, da en mann ble dømt for diverse forhold knyttet til overgrep mot barn. Foto: Ragnar Bøifot (Fremover)

Elev fant sex-bildene på minnepinne.

14.10.14 10:50

Fremover: En tidligere ansatt ved en videregående skole i Midtre Hålogaland, er dømt til ett år og ni måneder i fengsel for å ha medvirket til seksuell omgang med barn under 14 år.

– Svært grove

Mannen hadde også ni sexvideoer med barn i seksuell aktivitet med voksne – i tillegg til 3.160 bilder av barn i seksuell aktivitet med seg selv, sammen med voksne, og i seksuell positur – oppbevart på en minnepenn og på en datamaskin på skolen.

I rettsdokumentene beskrives bildene som «til dels svært grove».

Det var en elev ved skolen der mannen var ansatt, som ved en tilfeldighet kom over minnepennen med det spesielle innholdet, skriver Fremover.

Ifølge mannens advokat var det denne eleven som sa fra til skolens ledelse, som igjen varslet politiet.– Vedkommende ble umiddelbart suspendert fra stillingen sin. Han valgte deretter selv å si opp jobben, forklarer hans advokat til Fremover.

Tilsto i retten

Overgrepssakene som mannen nå er dømt for, skriver seg så langt tilbake som til 2009.

Blant forholdene han er dømt for, er å ha medvirket til seksuell omgang med barn under 14 år gjennom en såkalt video-chat.

Her ga mannen instruksjon til en annen voksenperson om å utføre en rekke seksuelle handlinger mot barna.

Kom med tilståelser

I retten erkjente mannen seg skyldig etter tiltalen.

Også i politiavhør kom mannen med tilståelser, selv om han ikke ønsket å tilstå mer enn det han ble konfrontert med av politiet, går det fram av rettsdokumentene.

Retten mener at tilståelsene i så måte har vært noe begrenset, skriver Fremover.

Retten mener heller ikke at mannen har bidratt til å avdekke de straffbare forholdene ved at det var en av skolens elever, som ved en feiltakelse, fikk tilgang på minnekortet med videoer og bilder.

Krass kritikk av politiet

Retten kommer imidlertid med krass kritikk av politiet, noe som ifølge mannens advokat svært sjelden forekommer.

«Saken har blitt svært gammel uten at det kan lastes tiltalte. Det er gått flere år fra forholdet ble avdekket og etterforskningen avsluttet, til saken kom opp for retten til pådømmelse. Sakens behandling har tatt altfor lang tid hos politiet. Tiltalte har purret på behandlingen uten at det har nyttet», heter det i dommen.

Dommeren går så langt som å si at dette er i strid med den Europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 6, som sier at enhver har rett på offentlig og rettferdig rettergang innen rimelig tid.

På grunn av politiets seindrektighet ble ti måneder av dommen på 21 måneder gjort betinget, skriver Fremover.

Politimesteren beklager

Politimesteren legger seg flat for politiets altfor trege saksbehandling.

Politimester Hugo Henstein i Midtre Hålogaland politidistrikt, erkjenner at politiets etterforskning har tatt for lang tid.

Politimesteren sier han ikke kjenner den aktuelle saken, men sier han fra sin tid som statsadvokat for Troms og Finnmark er godt kjent med den sene saksbehandlingstiden i sedelighetssaker hos politiet.

– Jeg stiller ikke opp og forsvarer den sene saksgangen.

– At tiltalte i denne saken har erkjent seg skyldig hører til sjeldenhetene, sier Henstein, og legger til at selv om de straffbare forholdene er grove, så har tiltalte rett til en rettferdig rettergang.

– Slike saker er spesielt belastende for den fornærmede.

– Vi snakker her om fornærmede som er traumatiserte, og som gjenopplever traumene i avhør hos politiet og i rettssystemet, sier Henstein til Fremover.

Hugo Henstein, som tiltrådte som politimester for Midtre Hålogaland politidistrikt i januar i år, har satt nye og strenge krav til etterforskningen av familievold- og sedelighetssaker.

– Nå skal alle saker som omhandler familievold og sedelighet være ferdig etterforsket og oversendt statsadvokaten innen seks måneder.

Les flere saker hos Fremover.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.