– Det er så ustabil smittesituasjon, i tillegg til at mange har mistet mye undervisning. Det ville blitt urettferdig for elevene om de måtte ha eksamen. Det er en helt uverdig situasjon, sier Thorkildsen til NTB.

Hun ber kunnskapsminister Guri Melby (V) høre på et samlet skolemiljø og påpeker at både lærere, elever, lærerorganisasjonene, Barneombudet og KS har vendt tommelen ned for eksamen.

– Det beste hadde vært en nasjonal avgjørelse. I fjor tok de til slutt den beslutningen, men situasjonen er enda dårligere i år enn i fjor.

– Nå er situasjonen den at om de skulle hatt eksamener i dag, kunne en stor andel ikke tatt den på grunn av sensormangel, sykdom og karantene, sier Thorkildsen.

Utdanningsnytt omtalte saken først.

Les også: Åpner skjenking, restauranter og treningssentrene i Oslo neste onsdag

Juridiske spørsmål

Thorkildsen varsler at en endelig avgjørelse for skolene i Oslo vil bli tatt senest tirsdag.

– Vi går en siste juridisk sjekk i helgen for å være helt sikre. Det har vært uklart hva som er handlingsrommet, men i og med at Grenland har gjort det og fått godkjenning av Statsforvalteren, har vi fått fornyet tillit, sier Thorkildsen.

Tidligere fredag ble det kjent at alle muntlige eksamener på 10. trinn i Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien avlyses.

Les også: Oslos skolebyråd ber om at muntlig eksamen avlyses

– Tette kunnskapshull

Thorkildsen poengterer at det er først når elevene kommer tilbake at lærerne får oversikt over hva de faktisk har lært.

– Om eksamen gjennomføres, kan det bli vanskelig å gi en standpunktkarakter. Det er bedre at man bruker skikkelig tid på det for å sjekke hvor hver elev står faglig. Da får man også tette kunnskapshull. Tiden må prioriteres. Alt kan ikke velges på en gang, sier hun.

– Det viktige er en god standpunktkarakter, og da må læreren vite hvor de står.

Les også: Melby sier nei til Barneombudets ønske om å avlyse muntlig eksamen

Forskjeller

– Det poengteres at muntlige eksamener er lokale former, men da tar man ikke inn over seg at elevene har hatt ulike rammevilkår også innad i Oslo, mener Thorkildsen.

– Noen har sittet i villaer med egne rom, de har fått hjelp og med bredbånd som har fungert. Andre elever har ikke hatt egne rom og hatt internett som har kollapset. Elever i samme klasse kan ha hatt helt ulike rammevilkår, understreker Thorkildsen.

En avlysning vil ikke påvirke privatistene. Skoleetaten jobber nå for å finne en løsning for denne gruppen.

– Vi gjør alt vi kan. De kan bare få karakterer på den måten. Det er mange forhold, blant annet smittevern og tilgang til sensorer, som spiller inn. Det er ingen lett øvelse, sier Thorkildsen.