Gå til sidens hovedinnhold

Skolen er en suksessfaktor for en god integrering i Oslo

Høstens kommunevalg er et klart valg over fremtidens integrering i Oslo. Vil man ha et rødgrønt byråd som ikke stiller krav, eller et borgerlig alternativ som satser på et mangfold av barnehager, skole, jobb, og obligatorisk språktesting av 3- åringer? Det er klart at Oslo- politikere har et ansvar for en god integrering, og at vi i Frp har mange viktige forslag.

I dag begynner en av fire elever på barneskolen i Oslo, uten å kunne godt nok norsk til å kunne følge vanlig undervisning. Dette ønsker Fremskrittspartiet i Oslo å gjøre noe med. Oslo består av 15 bydeler, hvor de bydelene som har flest med minoritetsbakgrunn er f. eks Stover, Alna, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand, og disse bydelene opplever stadig en økende andel av personer med minoritetsbakgrunn. Selv er jeg født, oppvokst, og bor i Oslo Øst, på Skullerud, og vokste opp med gode venner med bakgrunn fra f. eks Somalia, Pakistan, India, Tyrkia, Kapp Verde og f. eks Iran ( for å nevne noe).

Les Gunnar Stavrums kommentar: Oslo-politikerne aner ikke hvordan de skal stoppe ghettofiseringen av byen

Når vi møtes i dag, heier vi på hverandre, og roser hverandre for å ha lykkes med f. eks både politikk, med fagbrev, jobb som fengselsbetjent, jobb i NRK, og f. eks innen barnevernet. For de aller fleste ønsker jo å lykkes, fullføre skolen, ha en jobb, forsørge sin familie, og ha en trygg og god hverdag som de fleste andre.

Nøkkelen til en god integrering starter i barnehagen, og starter med språket. Derfor vil vi ha en obligatorisk språktesting av alle 3- åringer. I forrige periode fikk vi flertall for å gjennomføre obligatorisk språktesting av 4- åringer, dette fjernet det rødgrønne byrådet. Vi vil ha flere barn i barnehagen, og vil også ha et prøveprosjekt med fjerning av kontantstøtten i enkelte bydeler i Oslo. Kontantstøtten hindrer også mange kvinner i å delta i arbeidslivet.

Det er også viktig å stille språkkrav til ansatte i barnehager, og på skoler. Slik at barn i områder med høy andel av minoriteter er sikret like gode tjenester som på andre steder i Oslo, med lav andel av personer med minoritetsbakgrunn. Like gode tjenester er viktig.

Fritt skolevalg er også viktig for at elever skal kunne få velge hvor i Oslo de vil gå på skole. Dette er med på å utjevne forskjeller, og det har ingen betydning hvor i Oslo du har vokst opp, hvor du bor, eller hvor din familie kommer fra. Valget er fritt. Også ordningen med fritt skolevalg vil de rødgrønne se på, så i dag er det usikkert hvordan dette vil se ut i fremtiden. Det er vi borgerlige er garantisten for et fortsatt fritt skolevalg etter høstens kommunevalg.

I Oslo i dag øker andelen som velger yrkesfag, og det er gledelig. Nylig besøkte jeg Kuben skole i bydel Bjerke. Denne skolen har 1300 elever, og har virkelig lykkes med å ha mange elever med minoritetsbakgrunn, tilrettelegge undervisning, og få mange gjennom utdannelsesløpet, og ut i arbeid. Det er fantastisk arbeid Kuben i Oslo står for. Vi trenger mer av dette, og det skal Frp jobbe hardt for i tiden som kommer. Vi kan, og skal lykkes i Oslo!

Kommentarer til denne saken