– I resten av samfunnet er regelen maks fem personer samlet. I barnehagen er det grupper på tre og seks som gjelder, per voksen. Da er det drøyt å tillate opp til 20 elever å samles i til dels små klasserom, sier forbundssekretær Geir Allan Stava.

27. april åpner skolene og SFO for 1.–4. trinn og noen grupper yrkesfagelever. I småskolen anbefales det maks 15 elever per lærer. Fra 5.–7. trinn kan det være opp mot 20 elever i klasserommet.

Kommunene må dessuten øke sine vikarposter dersom skolene skal kunne følge anbefalingene, ifølge forbundsleder Anne Finborud.

– Vi er bekymret for at situasjonen for de ansatte kan bli krevende når de skal drøfte konkret bemanning opp mot smittevernstiltakene, som bygger på gjeldende bemanningsnormer, sier Finborud.

LO-forbundet oppfordrer skolene til å prøve å få til mindre grupper enn det som anbefales i veilederen.

(©NTB)