De er for eksempel smarte nok til å forstå at man må ha infrastrukturer på plass for å kunne skape verdier.

Man må ha veier, jernbaner, flyplasser, kanaler, sykehus, skoler og øl.

Bayern og bananer

Også må man ha mat. Man må produsere sin egen mat. På 53 prosent av landarealet i Tyskland dyrkes det mat. Selv om verdiskapningen dette medfører utgjør mindre enn én prosent av den totale verdiskapningen i landet.

Les også: Smartere enn oss?

Dette gjør at selvforsyningsgraden i landet er på 97 prosent.

Og hadde de kunnet dyrke bananer i Bayern hadde de gjort det, og sørget for at den hadde vært over 100. Selvforsyningsgraden, altså. Garantert!

Rødt McKinsey-lys

En konsulent fra McKinsey ville revet seg i håret og satt det patetiske trafikklyset sitt - som konsulenter fra McKinsey alltid bruker - på rødt. Fordi dette ikke er effektivt. Det er ineffektiv arealutnyttelse ville han (eller hun) sagt. Og krevd strakstiltak for å øke effektiviteten.

Les også: Politikerne forsøker å gjøre norsk landbruk verdiløst

Men tyskerne bryr seg fint lite om sånne konsulenter. Med trafikklys. De vil ha enda mer landbruk. De vil ha mindre enheter, flere bønder og større mangfold. De vil ha mindre effektiv arealutnyttelse.

Færre bønder, mindre areal, mer mat

Fordi de forstår at dette har en verdi. At dette legger grunnlaget for alt annet. For all annen verdiskapning. De er smarte folk som sagt.

I motsetning til de menneskene som styrer den norske landbrukspolitikken - hvem nå det egentlig er. De som vil ha færre bønder til å bruke mindre arealer for å produsere mer.

Les også: Norsk mat er «dyr» fordi vi har så mye penger

De som stoler på konsulenten. Med trafikklys. Og tar grundig feil. Fordi de ikke har skjønt hva dette egentlig handler om.

Nemlig infrastrukturer. Infrastrukturer man kan stole på. Og som skaper verdier. For oss alle.