I dag er Torbjørn Kiel Karlsen 23 år og har levd med MS i 11 år. 28. november 2002 tok den da12 år gamle Torbjørn Kiel Karlsen MMR-vaksine slik tusenvis av norske skolebarn hadde gjort før ham, og slik alle norske skolebarn gjør i dag. MMR-vaksinen er en immuniserende vaksine mot kusma, meslinger og røde hunder, og siden 1983 har den vært en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Siste: 17. oktober 2013 fikk Karlsen medhold i Oslo tingrett. Retten kjente Pasientskadenemnda erstatningsansvarlig for personskade påført Karlsen, og tilkjente ham samtidig 350.000 kroner i saksomkostninger.

- Det er MMR-vaksinen som er årsaken til at jeg har MS, sier Torbjørn Kiel Karlsen i Oslo tingrett. Nå har han gått til søksmål mot Staten v/Pasientskadenemnda for å få erstatning for sykdommen han har fått.

Kort tid etter at han tok vaksinen i 2002, fikk han symptomer på MS.

- Vi så at han forandret seg helt plutselig. Det var flere episoder som gjorde at vi kontaktet lege og lurte på om han hadde fått MS, forteller mamma Ann-Mari Kiil til Nettavisen. I 2003 ble det gjort en rekke undersøkelser og legene ble mer og mer sikre på at Torbjørn hadde fått MS. En sykdom som rammer én av 1000 nordmenn, og langt færre barn.

Mamma så en sammenheng
Mange år gikk da Torbjørn og familien ikke så noen sammenheng mellom MS-sykdommen og MMR-vaksinen. I 2010 leste moren en artikkel om Mariette Garborg som ble lam etter å ha tatt MMR-vaksinen. Hun vant rettssaken mot Pasientskadenemnda og fikk utbetalt erstatning.

- Jeg skjønte da at det var en klar sammenheng mellom MMR-vaksinen og MS-sykdommen. Etter det var det bare å sette igang prosessen, sier mamma Haug.

Hun mener at staten må ta ansvar for de få menneskene som får varige mén av vaksinen staten krever at alle barn i Norge skal ta.

- Vi lever i et demokrati og i en velferdsstat. Folkehelsa vet at noen kan få alvorlige bivirkninger av MMR-vaksinen. Man ønsker at alle skal ta vaksinen, men man tar ikke ansvar for de få som får alvorlige bivirkninger. Ingen spurte Torbjørn om han ville ofre seg for at andre skal reddes, sier Kiil.

Hun mener at staten må ta ansvar for de få som sine liv ødelagt fordi myndighetene gjennom MMR-vaksinen beskytter befolkningen mot kusma, meslinger og røde hunder.

- Dette gjelder jo Torbjørns framtid. Han har fått ødelagt skolegang, jobbmuligheter og tapt pensjonspoeng, sier hun.

Tilfeldig?
Advokat Helge Husebye Haug som er prosessfullmektig for Karlsen mener at saken er soleklar.

- En 12-åring får MS umiddelbart etter at han har fått MMR-vaksine. Vi vet at det er en rekke faktorer som utløser MS. Én av 1000 personer får sykdommen, men blant 12-åringer er det ikke mer enn 0,005 promille som får MS. Hva er sannsynligheten for at nettopp Torbjørn skulle få MS, og hva er sannsynligheten for at det ikke har noe med MMR-vaksinen å gjøre. Sannsynligheten for det er langt mindre enn å vinne i Lotto, sier Husebye Haug.

Pasientskadenemnda mener derimot at det er en tilfeldighet, og at det ikke kan påvises noen sammenheng mellom MMR-vaksinen og utbrudd av MS. Oslo tingrett vil behandle saken de kommende dagene. Først etter at domstolen har sagt sitt vil spørsmålet om et eventuelt erstatningsbeløp bli behandlet.

Fakta om MS

* Multippel sklerose er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet.

* Pasienten utvikler funksjonshemning over tid.

* Mellom 6.000 og 8.000 har MS i Norge - to av tre er kvinner.

* Sykdommen starter vanligvis hos unge voksne mellom 20 og 40 år.

* Vanlige symptomer er trøtthet, konsentrasjonsproblemer, nummenhet, lammelser, synsproblemer, seksuelle forstyrrelser, dårlig balanse og inkontinens.

* Sykdommen kan gi seg utslag i svingende sykdomsforløp med anfall, eller den kan utvikler seg gradvis.

Kilde: NTB