De siste tilgjengelige tallene fra Utdanningsetaten i Oslo viser mer enn en dobling i rapporterte hendelser fra 1.940 i 2016 til 4.071 hendelser i 2018, skriver Klassekampen.

Slike hendelser gir flere lærere langvarige, psykiske plager, sier hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten i Oslo.

Mest utagering er det på barneskolen. De fleste involverte elevene er seks til tolv år, ifølge Utdanningsetaten.

Osnes mener det bidrar til en større psykisk belastning for lærerne.

– Å ikke mestre en sjuåring kan være en stor psykisk belastning fordi det bryter med forventningene du har til deg selv som lærer eller skoleassistent, sier Osnes.

Han tror det er store mørketall og sier at rutinene for å registrere disse hendelsene varierer fra skole til skole.

Fra 2016 til 2018 økte «lite alvorlige hendelser» fra 1.039 til 2.327. I samme periode økte «alvorlige hendelser» fra 674 til 1.299, mens «svært alvorlige hendelser» økte fra 227 til 445, ifølge tall fra Utdanningsetaten.

Nasjonalt ble 14 prosent av lærerne i grunnskolen utsatt for vold eller trusler i 2018, viser tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse.

(©NTB)