Det er ikke bare på målingene at det går trått for partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og hans team.

Nettavisen har sett nærmere på medlemsutviklingen i 2022, og den viser at også der mister partiet tillit.

Les også: Måling tenner håp for Støre

– Senterpartiet har ved utgangen av 2022 totalt 19.860 betalende medlemmer, inkludert 1.537 medlemmer i Senterungdommen og 18.323 i Senterpartiet, sier generalsekretær Knut M. Olsen i Senterpartiet til Nettavisen.

2157 har meldt seg ut

Tallene taler for seg, med totalt 2157 som har meldt seg ut:

– Dette er en nedgang siste år på 1.890 for partiet og 267 for Senterungdommen, sier Olsen – som velger å se positivt på én ting:

– På tross av en nedgang i medlemstall siste år, har Senterpartiet likevel flere medlemmer nå enn partiet hadde for fire år siden, ved inngangen til forrige lokalvalg.

Med tanke på høstens valg, sier han at:

– Partiets listestillinger for lokalvalget ser ut til å bli svært god, så det blir mulig å stemme på en Senterpartikandidat i de aller fleste av landets kommuner til høsten.

– Nok et symptom på problemene

– Dette er nok et symptom på at det går dårlig for partiet og at mange er misfornøyd, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen til Nettavisen.

Han presiserer at det ikke nødvendigvis sier noe om oppslutningen til partiet:

– Men det bekrefter mønsteret vi har sett over tid, sier han.

– Ingen «quick fix»

– Hvordan skal Senterpartiet klare å snu trenden?

– Det er nok ingen «quick fix», det tror jeg ikke. Men partiet har mange ordførere, så nå gjelder det å fri til dem som sitter på gjerdet, påpeker han.

Dessuten:

– Senterpartiet ligger noe høyere på kommunemålinger enn på stortingsmålinger, så det gir et visst håp, sier Marthinsen.

Senterpartiet har i dag 131 ordførere.

I Nettavisens januarmåling fikk Senterpartiet 6,0 prosent oppslutning. I høst vaket partiet under sperregrensen på enkelte målinger, så dette var atskillig bedre.